Începutul de an școlar înseamnă un nou început pentru copil. Fii aproape de el, oferă-i încredere, asigură-l de tot sprijinul și de toată iubirea ta. Motivează-l să învețe, să-și dezvolte personalitatea și să-și formeze un sistem de valori. Dar, mai ales, vino în ajutorul lui cu rugăciuni pentru întărirea dorinței de a-nvăța și pentru luminarea minții. Iată cele mai puternice rugăciuni care trebuie rostite de părinți pentru protecția copiilor, la început de an școlar și în toate zilele din viața lor de elevi!

  1. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Luminează mințile copiilor mei,

Cu harul Tău cel dătător de viață.

Tu, Care dai celor înțelepți înțelepciunea

Și celor pricepuți priceperea,

Trimite peste ei Duhul Tău cel Sfânt,

Dătătorul înțelepciunii, al cunoștinței și al înțelegerii.

Tu i-ai luminat pe aleșii Tăi în toată vremea.

Tu i-ai insuflat pe cei trei mari dascăli ai lumii și Ierarhi,

Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul și Ioan Gură de Aur,

De s-au arătat vase alese ale sfințeniei,

Răspândind în lume dreapta credință.

Tu, Doamne, luminează-i și pe copiii mei (rostește-le numele),

Ca să învețe cele bine plăcute Ție

Și să se umple de cunoștința adevărului.

Dă-le lor știință, pricepere, răbdare și chibzuință.

Să nu primească ei cunoștințe pierzătoare de suflet,

Nici să învețe ce e urât lui Dumnezeu.

Fă-i ascultători față de dascălii care îi învață cele bune

Și sârguincioși în îndeplinirea celor ce li s-au rânduit.

Iar la vremea potrivită,

Doamne, ajută-i să găsească

Locul în care să folosească cele pe care le-au învățat

Și să muncească spre binele lor

Și spre folosul aproapelui.

Rânduiește-le Tu, Doamne,

Cel ce rânduiești toate spre mântuire,

Unde să muncească,

Ce să muncească

Și cum să muncească.

Dă-le lor, Doamne,

Spor în toată lucrarea cea bună

Și-i întărește în credință

Ca să Te mărturisească printr-o viețuire curată

Până în ultima clipă a vieții lor,

Amin!

 

2. Doamne Iisuse Hristoase,

Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu,

Ascultă cererea robului Tău…

Dă-i copilului meu (spune-i numele) creier luminat, minte ageră,

Judecată grabnică, dreaptă, adevărată și luminată,

Ca să poată răspunde cu duh de convingere,

Drept și înțelegător la întrebările puse de profesorii lui,

Și să reușească cu bine în toate după voia Ta și binele lui,

Ca Bine să Te Cuvântăm, în veci,

Amin!