Guvernul a aprobat a doua rectificare bugetară din acest an, ultima din anul 2012, cei mai mulţi bani fiind acordaţi agriculturii. Au fost înregistrate scăderi de veni-turi la bugetul de stat din cauza faptului că peste 1 miliard de lei din sumele colectate din TVA sunt transferate către bugetele locale. Pe totalul bugetului general conso-lidat, veniturile indică o creştere de 1,35 miliarde lei, cu un minus de circa un miliard lei la bugetul de stat şi un plus de 2,5 miliarde lei la bugetele locale.

Totodată s-au semnalat și creşteri de încasări din accize (210,5 milioane lei), taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de acti-vităţi (908,2 milioane lei reprezentând venituri încasate din închirierea benzilor de frecvenţă reprezentând echivalentul a 204,1 milioane euro), venituri nefiscale (685,7 milioane lei reprezentând, în principal, vărsăminte din venitul net al Băncii Naţionale a României), alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane juri-dice (90 milioane lei). Guvernul a hotărât majorarea pe sold a cheltuielilor pe anul 2012 cu suma de 307,7 milioane lei. Au fost reduse cheltuielile pentru Senat, CSM, ÎCCJ, televiziune și radioul public, MApN. Bugetul Agriculturii a primit în plus 400 de milioane de lei, în special pentru subvenții și ajutoare. Au fost, de asemenea, supli-mentate bugetele de la Sănătate, MAI, Educație, Justiție, SRI, Dezvoltare Regională și Turism. Și Ministerul Culturii va primi 30 de milioane de lei, reprezentând “niște obligații mai vechi”. Prin revizuire se vor aloca și 200 de milioane de lei pentru drepturile asistenților personali și persoanelor cu dizabilități, iar 75 milioane lei sunt desti-nate serviciului public de furnizare a energiei termice pentru populaţie. Deficitul bugetului consolidat va fi menţinut la 13,6 miliarde lei, reprezentând 2,2% din produsul intern brut.