O inițiativă binevenită a prins viață zilele trecute în Ilfov: a luat ființă Camera Agricolă a județului. Această instituție privată vine în sprijinul agricultorilor, ea constitu-ind un for care va gestiona mai bine dezvoltarea unei agriculturi durabile, moderne și competitive și va contribui la descentralizarea administrației publice. Astfel, fermie-rul va avea la dispoziție o organizație care să se ocupe direct de problemele sale, care să-l consilieze, să-l îndrume și să-i protejeze interesele.

Totul a început prin crearea unui Comitet Județean de Inițiativă format din 11 membri reprezentând Prefefectura, Direcția Agricolă Județeană, Inspectoratul Teritori-al de Regim Silvic și Vânătoare, precum și din opt reprezentanți propuși de formele asociative din agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură şi conexe, cu reprezentare naţională şi/sau judeţeană. În prima şedinţă a Comitetului Judeţean de Iniţiativă, s-a stabilit ca preşedintele acestuia să fie directorul executiv DAJ Ilfov, Gina Curea, iar din acest moment, s-au început efectiv pregătirile pentru organizarea alegerilor anunţate pentru data de 7 octombrie 2012 .“Camerele Agricole se înfiin-ţează prin reorganizarea instituţio­nală a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă şi a altor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, speci-aliştii de la nivel local urmând a asigura expertiza necesară pentru îndeplinirea misiunii. Camerele agricole vor avea un rol foarte mare, iar toate proiectele din 2014 se vor demara prin intermediul acestora. Tot ce va ţine de agricultură va trece prin camerele agricole”, ne-a declarat dl. Lilian Onescu, subprefectul județului Ilfov. „Vor fi organizate secţii de votare la 4 primării din judeţ, alese în funcție de orien­tarea geografică (una la nord, la sud, la est și la vest). Vor avea drept de vot fermierii care sunt înscrişi la APIA. Aşadar, se va alege un preşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar şi un comitet format din 25 de persoane”, a mai spus dl. Onescu. Ca surse de finanțare, în afară de fondurile provenite din cotizațiile și serviciile oferite membrilor Camerei, aceasta va beneficia și de bani alocați de la buget. „Camerele agricole ar trebui să fie conduse de asociațiile profesionale”, ne-a mai spus subprefectul județului. Ca o părere personală, ca să avem Camere Agricole funcționale, propun să se discute cu asociațiile, pe structura Legii 238, și să se elimine tot ce a nemulțumit. De exemplu, ar trebui schimbat modul de a vota. Nu cred că un agricultor cu un hec-tar trebuie sa aibă aceleasi drepturi de vot ca unul cu 1.000 de hectare. Ar trebui schimbat și modul în care se fac alegerile. Dupa părerea mea, ar trebui să fie 15-17 membri care sa conducă o cameră agricolă. Cinci posturi să fie ale tinerilor, trei ale asociațiilor profesionale, două ale cooperativelor etc. Doar așa putem să avem repre-zentativitate”, a concluzionat dl. subprefect.