Aproape toți primarii din localitățile limitrofe Capitalei au avut ca punct important în programul lor electoral reintroducerea  transportului asigurat de RATB. O bună parte dintre ei demarase formalitățile încă de la finalul mandatului anterior. Așa se face că, încă de la începutul noului mandat, ei au reușit să inaugureze noile linii de transport, spre satisfacția cetățenilor din localitățile respective. Printre cei care se pot lăuda cu această realizare sunt primarii din Afumați, Buftea, Cornetu, 1 Decembrie ș.a.

RATB a înființat o linie preorășenească spre localitatea 1 ­Decembrie

Începutul de an şcolar a coincis fericit și cu revenirea R.A.T.B. în 1 Decembrie. Noul primar a reușit, în timp record, să facă demersurile necesare și să asigure un transport civilizat localnicilor.  Această linie de transport ar putea deservi și cetățenii din Jilava, cum a reieșit din discuția cu Ilie Ionescu, primarul interimar din localitate. RATB dă semne că se mișcă rapid și răspunde prompt solicitărilor. După cum ne-a declarat d-na Brândușa Răeceanu, șeful de la relații publice din cadrul RATB, înce-pând din data de 05.09.2012, a fost înfiinţată linia de autobuze 471, între Bucureşti şi localitatea 1 Decembrie, pe următorul traseu: CFR Progresu, Şos. Giurgiului, co-muna 1 Decembrie.

”Activitatea de transport public pe traseele preorăşeneşti dintre municipiul Bucureşti şi localităţile din județul Ilfov poate fi asigurată numai la solicitarea primăriilor care încheie contract cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti, prin care îşi asumă responsabilitatea susţinerii serviciilor prestate de Regie pentru locuitorii comunei şi onorării obligaţiilor de plată revenite prin contract”, a mai spus  Răeceanu.

Automate moderne, troleibuze noi, pentru călătorii cu simț civic

Tot în această perioadă, RATB a demarat procedura de achiziţie a 5 troleibuze noi.

Valoarea estimată a unui troleibuz este de 335.000 Euro, valoare ce se încadrează în suma prevăzută în lista de investiţii cu finanţare de la bugetul local, aprobată prin HCGMB nr. 66/23.03.2012.

De asemenea, este în curs de derulare procedura de achiziţie a 5 automate de vânzare titluri de călătorie. 

Valoarea estimată este de 932.500 lei fără TVA pentru toate cele 5 automate, sumă ce se încadrează, de asemenea, în valoarea prevăzută în lista de investiţii apro-bată de CGMB.

”Ambele achiziţii au drept scop îmbunătăţirea serviciilor oferite, prin creşterea parcului circulant şi prin diversificarea instrumentelor de plată a călătoriei.

Achiziţia de automate vine în întâmpinarea numeroaselor solicitări primite din partea călătorilor, care doresc să achiziţioneze carduri RATB fără a mai depinde de programul centrelor de vânzare din reţeaua noastră.

Ele vor fi amplasate prioritar în staţiile intermodale, unde se înregistrează fluxuri ridicate de călători, (aeroport, gară)”, ne-a mai spus Brândușa Răeceanu.