Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a efectuat în perioada 2007-2014 plăți în valoare de 9,09 de miliarde de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și bugetul național (cofinanțare pentru măsurile de dezvoltare rurală delegate). Aceasta reprezintă o rată a absorbției de 87,1% a fondurilor alocate în perioada 2007 – 2014, pentru susținerea activităților din agricultură.

În perioada 01.01.2014 – 08.12.2014, APIA a efectuat plăți către fermieri în valoare de 1,42 miliarde euro din Fondul European de Garantare Agricolă, aferente Schemei de Plată Unică pe Suprafață (SAPS), ajutoarelor specifice, măsurilor de piață și programelor de promovare a produselor agricole pe piețele țărilor terțe. Din această sumă, 641,1 milioane euro reprezintă avans aferent SAPS – Campania 2014. De asemenea, începând cu 16 octombrie 2014, Agenția a acordat avansul SAPS pentru Campania 2014 pentru fermierii eligibili la plată, în conformitate cu dispozițiile art. 75 din Regulamentul CE nr. 1306/ 2013, în cuantum de 69 de euro/ha. 

În anul 2014 s-au efectuat plăți în valoare de 448 milioane euro către fermierii ce au accesat măsurile de dezvoltare rurală, după cum urmează: Măsura 211 „Plăți pentru zona montană defavorizată”, Măsura 212 „Plăți pentru zone defavorizate – altele decât cele montane”, Măsura 214 „Plăți pentru agromediu” și Măsura 215 „Plăți în favoarea bunăstării animalelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013. 

Au fost plătite, în avans, 75% din sumele pentru măsurile de dezvoltare rurală

Din suma amintită mai sus, 275 milioane euro reprezintă finanțarea aferentă avansului din Campania 2014 pentru măsurile de dezvoltare rurală 211, 212 și 214. Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin APIA, a efectuat, în perioada octombrie – noiembrie 2014, plata în avans de până la 75% din suma cuvenită în Campania 2014 măsurilor de dezvoltare rurală: 211, 212 și 214 din PNDR.

În perioada imediat următoare, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va efectua restul de plată către fermierii care au depus cerere de plată în cadrul schemei de plată pe suprafață, dar și către fermierii care au accesat măsurile de dezvoltare rurală în Campania 2014, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Totodată, în luna decembrie 2014, se va continua efectuarea plăților către beneficiarii măsurii 215 „Plăți în favoarea bunăstării animalelor” – atât pentru sectorul porcine cât și în sectorul păsări.