CECCAR Ilfov

Conform Ordonanței 65 din 19 august 1994, republicată profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită numai de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de lege.

Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile legii şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale, de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile.

Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile ordonanţei şi are competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare.

Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de 3 ani şi susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.

1. EXAMENULDE ADMITERE LA STAGIU 

Examenul de admitere la stagiu, în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, sesiunea 2014, se organizează în zilele de 5 şi 12 octombrie. 

Pentru contabil autorizat, examenul se susține  în ziua de 5 octombrie 2014 și constă într-o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept. 

Pentru expert contabil, examenele au loc în ziua de 5 octombrie 2014 când se va susține o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept. În ziua de 12 octombrie 2014, va avea loc o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrină şi deontologia profesiei contabile. 

Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizaţi, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice şi doresc accesul la stagiul pentru categoria expert contabil, se va organiza în acelaşi timp cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în ziua de 12 octombrie 2014, la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiza contabilă şi Doctrină şi deontologia profesiei contabile. 

Examenul de admitere la stagiu este organizat de CECCAR în conformitate cu Regulamentul privind accesul la profesie, aprobat prin H.G. nr. 227/2008, publicat în Monitorul Oficial nr.187/11.03.2008, cu modificările şi completările ulterioare.