1.  EXAMENUL DE ADMITERE LA STAGIU

Examenul  de  admitere  la  stagiu  în  vederea  obţinerii  calităţii  de  expert contabil şi contabil autorizat, sesiunea 2014, se organizează în zilele de 5 şi 12 octombrie.

Pentru contabil autorizat:

 În ziua de 5 octombrie 2014, o probă scrisă cu subiecte din discipli­nele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept.

Pentru expert contabil:

 În ziua de 5 octombrie 2014, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept;

 În ziua de 12 octombrie 2014, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile.

Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizaţi, membri activi ai Corpului,  care  îndeplinesc  condiţia  de  studii  superioare  economice  şi  doresc accesul la stagiul pentru categoria expert contabil, se va organiza în acelaşi timp cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în ziua de 12 octombrie 2014, la disciplinele  Contabilitate,  Audit,  Evaluare  economică  şi  financiară  a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile.

Examenul de admitere la stagiu este organizat de C.E.C.C.A.R. în conformitate cu Regulamentul privind accesul la profesie, aprobat prin H.G. nr. 227/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 187/11.03.2008, cu modificările şi completările ulterioare.

2.  EXAMENUL DE APTITUDINI

Examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat se organizează, în anul 2014, în zilele de 16 şi 23 noiembrie.

 În  ziua  de  16  noiembrie  2014,  proba  scri­­să  constând  în  studii  de  caz, exerciţii  şi  pro­bleme  din  domeniul  ex­­pertizei,  monografiei contabile, ana­lizei economico – financiare, evaluării întreprinderii şi auditului, dar şi întrebări de judecată profesională din doctrina şi deontologia profesiei contabile, organizarea şi funcţionarea Corpului;

 În ziua de 23 noiembrie 2014, proba orală constând în câte o întrebare din material juridică şi fiscal, dar şi din domeniile contabilitate, audit financiar şi evaluarea întreprinderilor.

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul 3 de stagiu, precum şi stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi au dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni consecutive.

Examenul de aptitu­dini este organizat de C.E.C.C.A.R. în conformitate cu Regulamentul privind efecuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului 00/33/2000, cu modificările şi completările ulterioare.