Joi 12 septembrie a fost încheiat un acord între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice (MDRAP) şi Asociaţia Comunelor din România (ACoR). Obiectivul general îl reprezintă serviciile publice de calitate, la nivelul comunelor, prin elaborarea în parteneriat a modificărilor la actele normative din domeniu.

„Am lucrat împreuna la acest acord de parteneriat, iar prevederile au fost discutate punct cu punct, astfel încât să ajungem la o formă finală care să ne ajute pe noi şi comunităţile locale să aibă acces la un nivel minim de civilizaţie obligatoriu, iar serviciile publice pe care le oferă comunele să fie unele de calitate. Pe de altă parte, urmărim ca primarii localităţilor să aibă suficiente pârghii administrative şi financiare pentru a putea duce la îndeplinire angajamentele luate în faţa cetăţenilor şi solicitările fireşti ale acestora.”, a declarat viceprim-ministrul Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice.

Obiectivele stabilite în acord se referă la asigurarea unui consens la nivel naţional în vederea realizării  descentralizării şi creşterii capacităţii administrative a colectivităţilor locale, la asigurarea transparenţei şi consultarea ACoR în elaborarea proiectelor de acte normative care privesc in mod direct comunele şi la consolidarea autonomiei locale a colectivităţilor locale, prin promovarea de măsuri pentru creşterea capacităţii administrativ-financiare şi eficientizarea serviciilor publice.

În cuvântul său, preşedintele ACoR a precizat: „ Aş vrea să punctez că este o premieră materializarea acestui acord între un minister şi o structură asociativă. Acest minister este singurul care a dat curs solicitărilor, pentru că numai aşa vom avea mai multă coerenţă. Cred ca s-a ajuns acolo unde e normal, la un dialog, la aceeaşi masă.”.

Semnatarii au convenit ca principiile pe baza cărora se va derula parteneriatul să fie dialogul şi comunicarea, colaborarea, continuitatea şi consensul şi au stabilit ca următoarea şedinţă să aibă loc pe 31 octombrie.