COMUNICAT DE PRESĂ

Acreditarea furnizorilor de servicii specializate


             În vederea obţinerii acreditării pentru servicii de informare şi consiliere şi servicii de medierea muncii pe piaţa internă, furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă de pe raza judeţului Ilfov, vor depune la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, o cerere însoţită de documentele specificate de legislaţia în vigoare.

             Acreditarea furnizorilor care îndeplinesc criteriile de acreditare şi cerinţele prevăzute de Hotărârea  de Guvern nr. 277/2002 se face prin eliberarea unui certificat de acreditare.

             Acreditarea se acordă pe perioadă nedeterminată. Furnizorii de servicii se consideră acreditaţi de la data eliberării certificatului de acreditare.

              Pentru relaţii suplimentare se va contacta structura abilitată din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov.