În anul 2009 s-au desființat Direcțiile de Muncă și Protecție socială. În locul acestora au fost înființate Agențiile de Plăți și Inspecție Socială. Rolul acestora este veri-ficarea dosarelor înaintate de cetățeni pentru obținerea de alocații, indemnizații sau ajutoare și efectuarea de inspecții sociale care să confirme legalitatea întocmirii acestor dosare.

Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Ilfov (AJPISI) este condusă din 2010 de domnul director Vasile Silviu Cotruță. Sub îndrumarea domniei sale, Agenția a ajuns să fie desemnată drept cea mai bună din țară. AJPISI aprobă dosarele pentru alocații, indemnizații și ajutoare cetățenilor de pe teritoriul județului Ilfov care au dreptul la acestea. Astfel, de alo­ca­ția de stat, în valoare de 42 de lei, beneficiază 63.300 de copii. Pentru copiii nou-născuți, între 0-2 ani se mai acordă o alocație su-plimentară de 200 de lei, iar pentru copiii cu dizabilități, acordarea aceastei alocații se extinde până la vârsta de 3 ani. Alocațiile pentru trusou, nou născuți și sprijin au fost abrogate în 2010 prin Legea 118. Pe lângă aceasta, se mai poate acorda, pentru cei cu venituri mici, cuprinse între 200-370 de lei și alocația pentru susținerea fami-liei(ASF), în valoare de 30 de lei/copil, la un venit de 200 de lei. Această valoare scade, pe măsură ce crește venitul. La familiile compuse din mai mult de 5 persoane, ASF poate ajunge la 31 de lei/persoană. De menționat că ASF se scade din valoarea venitului minim ga­rantat (VMG), care por­nește de la 125 lei și ajunge până la 465 de lei pentru 5 persoane. În județul Ilfov primesc, în prezent, ASF 1877 de persoane. Pentru co­piii infectați cu HIV/SIDA, alocația de stat este dublă, adică 84 de lei. Totodată, atât acești copii, cât și adulții aflați în aceeași situație beneficiază și de o indemnizație de hrană de 11 lei/zi, res­pectiv 13 lei/zi, adică, în funcție de numărul de zile ale lunii respective, 308-341 lei/lună, res­pectiv 364-403 lei/lună. În județul Ilfov, sunt înregistrați actualmente 251 de copii și adulți cu HIV/SIDA. O altă alo­cație, cea pentru copii aflați în plasament, se acordă asistenților maternali și celor care au în îngrijire astfel de copii și este în valoare de 97 de lei/lună.

3437 de mame din Ilfov primesc indemnizație pentru creșterea copiilor

Indemnizația pentru creșterea copilului în vârs­tă de până la un an, reprezintă, în prezent, 75% din veniturile realizate de mamă în ultimele 12 luni, iar cuantumul minim este 600 de lei. Cele care vor să-și îngrijească copilul până la 2 ani, vor primi suma minimă, adică 600 de lei. Mamele care nu au lucrat în ultimele 12 luni nu pri-mesc nicio indemnizație. Pentru mamele care se întorc la muncă după un an, stimulentul pentru inserție ajunge la suma de 500 de lei. Există și o indemnizație suplimen-tară pentru copii cu handicap a cărei valoare se ridică la 450 de lei, pentru copiii până la 3 ani și de 300 de lei pentru cei care depășesc această vârstă. Totodată pentru părinții care vor să îngrijească acești copii până la vârsta de 7 ani, indemnizația este de 300 de lei.

O altă categorie de ajutoare este cea acordată pentru încălzire, gaze și energie electrică. Acestea se adresează familiilor cu venituri sub 786 de lei și persoanelor singure cu venituri sub 1082 lei. Ajutorul este invers proporțional cu valoarea veniturilor și se situează între 90 și 5 la sută din valoarea facturilor. Începând cu anul 2013, se preconizează ca VMG, ASF și ajutorul pentru încălzire să fie înglobate într-o singură indemnizație, care se va numi venit minim de inserție (VMI).

Cererile și dosarele pentru solicitarea acestor alocații, indemnizații și ajutoare trebuie depuse la primării. Dosarele vor fi trimise la AJPISI pentru verificare și aproba-re. În cazul unor probleme apărute ulterior aprobării dosarelor, solicitanții se pot adresa Biroului de Relații cu Publicul aflat în sediul AJPISI din strada Ion Câmpineanu nr 3A.

Trebuie sublinat, însă, efortul deosebit pe care îl depun funcționarii Agenției pentru ca activitatea să se desfășoare fără cusur, în condițiile în care instituția are doar 22 de salariați, iar de dosare, propriu-zis, se ocupă doar 6 persoane. Două dintre acestea au în grijă cele 63.300 de dosare pentru alocații de stat pentru copii. Totodată, de activitatea de inspecție se ocupă un singur inspector social. „În aceste condiții”, ne spune dl director Cotruță, „noi nu mai avem voie nici să ne îmbolnăvim! Mai mult ne luăm concedii de două-trei zile, prin rotație. Pentru ca situația să se normalizeze, ar trebui să fim măcar 30-35 de angajați. Chiar și așa, noi ne străduim să rezolvăm în timp optim toate dosarele, pentru ca cetățeanul să nu aibă de suferit”.