Se apreciază că, în ultima perioadă, agricultura ecologică se dezvoltă cu un ritm mediu anual de 23%. Numărul celor implicaţi în producţia, procesarea şi comerciali-zarea produselor ecologice a crescut de la 3.155 în 2010 la 26.736 anul trecut, informează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

În ceea ce priveşte suprafeţele exploatate în sistem ecologic, dacă în 2007 suprafaţa totală cultivată după metoda de producţie ecologică a fost de 131.448 ha  (din care 46.865 suprafaţă în conversie şi 84.585 suprafaţă certificată ecologic), la nivelul anului  2012 suprafaţa cultivată în sistem ecologic se ridica la  450.000 ha, culturile din flora spontană fiind colectate de pe o suprafaţă de cca. 520.000 ha. Ritmul de răspândire a sistemului ecologic poate fi observat în creşterea cu 45% a suprafeţelor cultivate în 2012 faţă de anul precedent, 2011.

România, ţara anului la Biofach

Dată fiind creşterea sectorului agriculturii ecologice atât sub raportul numărului celor implicaţi în acest sistem de agricultură, cât şi al suprafeţelor cultivate şi ţinând seama de tendința de creştere anuală de 23%, România şi-a manifestat dorinţa şi a reuşit să obţină statutul de „ţara anului” la Târgul BIOFACH – Nürnberg din acest an, prilej de a oferi o oportunitate lucrativă de afaceri operatorilor economici prin stabilirea de contacte şi încheierea de contracte care să le asigure dezvoltarea planuri-lor de afaceri pe termen mediu şi lung.

Astfel, România va avea o reprezentare apreciabilă la acest târg, prin participarea a 55 de expozanţi, fiind implicate 4 asociaţii din domeniu, 3 organisme de control precum şi firme care-şi desfăşoară activitatea în mai multe domenii ale acestui tip de agricultură. În ceea ce privește cultura cerealelor şi oleaginoaselor vor fi prezente 9 societăți. De asemenea culegerea fructelor de pădure, producerea ceaiurilor şi plantelor medicinale vor fi reprezentate de 10 firme, apicultura va fi la rândul ei reprezen-tată de 6 producători, viniviticultura, de 4. La rândul lor, produsele de panificaţie vor avea 6 expozanți, producerea de dulceţuri şi sucuri de fructe, 4, industria lactatelor, 2, cea a cosmeticelor, 1. Acvacultura va avea 1 reprezentant, iar dintre firmele pentru imputuri agricole, producerea fructelor proaspete și a ouălor va fi prezentă câte una.