Într-un comunicat, APIA anunță că producătorii agricoli care vor să beneficieze de scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de seceta severă în perioada aprilie-septembrie 2015 trebuie să depună o cerere în acest sens la Agenție, până pe data de 30 noiembrie 2015. De plățile compensatorii care se vor acorda pentru pierderile de venit vor beneficia următoarele culturi: porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreț, pășuni și fânețe.

 

Plata compensatorie se acordă diferențiat

Plata compensatorie se va acorda diferențiat, în funcție de procentul de calamitare înscris în procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor și de categoria beneficiarului. Având în vedere că în cazul persoanelor juridice sau a oricăror forme asociative, cu sau fără personalitate juridică, costurile de producție sunt substanțial mărite (cheltuieli mai mari cu input-urile necesare respectării tuturor verigilor tehnologice, înregistrare fiscală ca plătitori de TVA), cuantumurile maxime vor fi duble față de cele pentru persoane fizice, la toate culturile.

 

Cuantumuri maxime

Cuantumurile maxime ale ajutorului de stat pentru producătorii persoane fizice sunt:

280 de lei/hectar la porumb boabe, 285 de lei/hectar la floarea-soarelui; ● 335 de lei/hectar la soia; ● 1.130 de lei/hectar la cartof; ● 600 de lei/ha la sfeclă de zahăr; ● 1.490 de lei/hectar la legume de câmp; ● 225,5 de lei/hectar la plante de nutreț; ● 50 de lei/hectar la pășune; ● 75 de lei/hectar la fâneață.

Schema a fost aprobată recent prin OUG și este destinată producătorilor agricoli care își desfășoară activitatea în producția agricolă primară, respectiv: producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare; producătorii agricoli persoane juridice, precum și orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.

 

Producătorii trebuie să fie înregistrați la APIA

 

Pentru a beneficia de aceste ajutoare, producătorii trebuie să fie înregistrați în evidențele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015 și să dețină proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat în perioada 1 aprilie 2015 – 20 octombrie 2015, semnat de membrii comisiei și în care să fie înscrise cel puțin informații privind cultura, suprafața calamitată, precum și procentul de calamitare de peste 30%. Nu sunt eligibili acestei scheme beneficiarii declarați de APIA neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafață aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ. Plățile vor fi făcute până la finalul anului 2015.