Ilie Elefterie Petre este candidatul Partidului Naţional Liberal pentru postul de primar al comunei Jilava, pentru care vor avea loc alegeri locale parţiale pe 11 iunie, iar programul său politic, pentru următorii 3 ani, câți mai sunt din acest mandat, este structurat pe o serie de proiecte a căror realizare acesta crede că este posibilă, în perioada 2017-2020.

Articol apărut în nr. 354 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Ilie Elefterie Petre

Astfel, după discuţii cu jilăvenii, principala problemă identificată de candiat este legată de alimentarea cu apă și canalizarea. În acest context, reprezentantul PNL anunţă că a discutat cu președintele Consiliului Județean Ilfov (CJI), Marian ­Petrache, şi, de la finele acestui an, ADIA Ilfov poate începe branșarea locuinţelor la sistemul de alimentare cu apă și la canalizare.

“Clădirea policlinicii este finalizată şi îmi propun ca în 2017 să închiriem medicilor din comună o parte din spațiile de aici. În 2018, primăria va achiziționa dotările pentru un cabinet de stomatologie și un cabinet de oftalmologie și, pentru că legislația ne permite, vom angaja medicii în aparatul de specialitate al primarului. Astfel, serviciile de stomatologie și oftalmologie vor fi asigurate gratuit, pentru populația comunei”, declară Ilie Elefterie Petre, completând că, deoarece nici urgențele medicale nu pot fi tratate la nivelul localităţii, neexistând o infrastructură adecvată, din 2019 intenţionează demararea lucrărilor pentru o unitate de primiri urgențe, așa cum există, spre exemplu, la Măgurele.

Cabinete medicale în şcoli şi grădiniţe

În opinia candidatului PNL, este obligatoriu ca în fiecare școală și grădiniță, în timpul orelor de curs, să existe câte un medic de serviciu. Şi, de aceea, dacă va fi ales primar al comunei Jilava, Ilie Elefterie Petre declară că va angaja, din 2018, cel puțin 3 medici și 3 asistente pentru a asigura serviciile medicale pentru elevi și preșcolari. De asemenea, cabinetele medicale ale acestora vor fi dotate corespunzător, tot din bugetul local.

Sală de sport şi club sportiv

Pentru partea sportivă, candidatul PNL anunţă că va finaliza lucrările la sala de sport și dotarea acesteia, în anul 2018, iar din 2019 doreşte înfiinţarea Clubului Sportiv Jilava (așa cum există, spre exemplu, la Chitila şi Voluntari), ca o organizație non-guver­namentală, finanțată din donații și sponsorizări. Clubul Sportiv va avea cel puțin 3 secții, cu grupe de copii și juniori.

Poliţia locală, pentru siguranţa jilăvenilor

“În organigrama Primăriei există de ani buni posturi alocate pentru Po­li­ția Locală. Imediat după alegeri, am să scot la concurs aceste posturi pentru a crește nivelul de si­guranță din comună”, dă asigurări candidatul PNL pentru postul de primar al comunei Jilava.

Locuinţe sociale şi o piață (complex agroalimentar/supermarket)

Iar pentru familiile tinere din comună care nu își permit să cumpere o locuință, Ilie Elefterie Petre anunţă că, în 2020, in­tenţionează demararea lucrărilor de construire a unui bloc de locuinţe sociale, cu minimum 30 de apartamente. Şi pentru că Jilava este printre puținele localități din Ilfov unde nu există piață sau supermarket, oamenii fiind nevoiţi să meargă în București pentru cumpărături, pentru 2018, printre proiectele candidatului PNL este menţionată concesionarea, în zona blocurilor, a unei porţiuni de teren pentru construirea unei piețe și a unui complex agroalimentar.

Clarificarea problemelor legate de terenuri şi proprietăţi

“De ani buni, admi­nistra­ția locală se stră­duiește să clarifice problemele legate de fondul funciar.

Aceasta va fi o prioritate a mea, în cei 3 ani de mandat. Pentru re­zolvare, am în vedere finalizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului de urba­nism detaliat, realizarea cadastrului general al comunei şi clarificarea aspectelor de proprietate şi domenialitate asupra teritoriului co­­munei, inclusiv în zona Capace”, spune Ilie Elefterie Petre.

Rezolvarea problemei transportului în comun şi realizarea de noi drumuri

În ceea ce priveşte transportul în comun, candidatul PNL anunţă că, după semnarea con­trac­tului cu RATB, in­ten­ționează să organizeze și propriul serviciu de transport în comun, din anul 2018, așa cum există la Balotești, Dobroești sau Otopeni, care să asigure legătura între Gara Jilava și limita cu oraşul Măgurele. Reprezentantul Partidului Liberal afirmă că vor fi folosite microbuze cu un consum redus de carburant, care vor avea un orar optim de funcționare și servicii gratuite pentru elevi, studenți, pensio­nari.

Pentru legătura între Gara Jilava și Metro Berceni este nevoie de construirea unui drum nou şi, mai este nevoie de amenajerea drumului peste fosta cale ferată și pe lân­gă pădure, până în dru­mul național, anunţă candidatul.

SC cu acţionar unic – UAT Jilava

În ultimii ani s-a discutat mult despre sumele alocate din bugetul local pentru iluminatul de Crăciun sau amenajarea de spații verzi. De aceea, Ilie Elefterie Petre intenţionează ca, din acest an, să înființeze o societate comercială a Consiliului Local (așa cum există la Chiajna sau la Măgurele), care să se ocupe de spațiile verzi, lucrări publice, iluminatul ornamental. În acest fel, spune domnia sa, Consiliul Local va stabili tarifele și sumele alocate acestor lucrări.

O primărie “deschisă”

“În 2017 mi-am propus să realizez site-ul primăriei, pe care vor fi postate, zilnic, informațiile de interes public, inclusiv contractele încheiate de primărie și plățile efectuate, așa cum prevede legea”, spune candidatul PNL.

Un cămin cultural şi un parc nou

Jilava este printre puținele localități din țară în care nu există un cămin cultural și, implicit, nu există activități culturale. De aceea, pentru 2020, Ilie Elefterie Petre anunţă începerea lucrărilor la un astfel de imobil. Iar pentru cei mai mici dintre jilăveni, candidatul spune că actualele parcuri vor fi permanent îngrijite și întreţinute, iar în zona Gării va fi construit un parc nou.