Guvernul a dat pu­bli­cității sumele alocate ANT pentru crescătorii de bovine, ovine și caprine. Astfel, crescătorii de bovine vor primi, în total, 680,023 milioane de lei, din care 130,710 milioane lei pentru sectorul lapte și 549,313 milioane lei pentru schema decuplată de producție în sectorul carne. Cuantumul subvenţiei, atât pentru bovine, cât şi pentru ovine/caprine se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la cantitățile de lapte livrate și/sau vândute direct eligibile, respectiv la efectivele de bovine, ovine şi caprine eligibile, menţionează MADR, fără a preciza, însă, efectivele de animale eligibile. Totodată, pentru ovine și caprine au fost alocate 275,651 milioane lei.

Procedura de acordare a ANT pe anul 2014 este reglementată de Ordinul MADR 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014, cu modificările și completările ulterioare.