Lipseşti de la serviciu nemotivat?

Absenţele nemotivate de la serviciu se sancţionează aspru. Legea îi permite angajatorului să-şi lase salariaţii fără contract de muncă atât cât doresc ei, dacă aceştia nu vin la lucru din motive neîntemeiate. Iar perioada de suspendare a contractului angajaţilor chiulangii, o alege el singur.

Obişnuieşti să mai tragi chiulul de la serviciu, din când în când, fără să ai o problemă gravă de sănătate sau un alt motiv bine întemeiat? Dacă până nu de mult angajatorul era obligat să facă o anchetă disciplinară în cazul tău şi putea cel mult, să te dea afară de la serviciu pentru zece zile, acum, în plină criză economică, rişti să rămâi fără job o perioadă lungă de timp. Conform prevederilor Codului Muncii în vigoare, pentru abate­rea disciplinară, angajatorul poa­te recurge la desfacerea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Mai mult, şeful poate lua această măsură drastică fără să mai fie nevoit să demareze o anchetă disciplinară. Şi fără a limita perioada de suspendare la un anumit termen. Aşadar, fără a fi îngrădit de vreo constrângere legală, patronul firmei la care îţi desfăşori activitatea, poate stabili de unul singur perioada de suspendare. Desigur, înainte de a apela la această sancţiune, el trebuie să dovedească faptul că este justificată suspendarea contractului individual de muncă. 

Drepturile care îţi revin la job 

E clar. Pentru chiulangeală eşti aspru pedepsit. Însă, dacă eşti un angajat model, preocupat de activitatea pentru care eşti plătit, patronul este obligat să-ţi respecte drepturile. Care sunt acestea: 

 luarea măsurilor pentru securitatea şi sănătatea ta; 

 asigurarea protecţiei pe perioadele cu temperaturi extreme (cum ar fi, zilele caniculare din această vară); 

 organizarea contro­lului permanent al stării materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite de tine în timpul desfăşurării ac­tivităţii; 

 instruirea ta în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă;

 asigurarea accesului tău la serviciul medical de medicină de urgenţă;

 cordarea gratuită a echi­pamentului de lucru, a alimentaţiei de protecţie şi a materialelor sanitare; 

 informarea ta privind modificările survenite la locul de muncă;

 informarea ta asupra riscurilor la care eşti expus la serviciu precum şi a măsurilor de prevenire necesare;

 raportarea eventualelor accidente de muncă sau a bolilor profesionale su­­ferite de tine, către poliţia sanitară şi medicina preventivă;

 asigurarea ta pentru risc de accidente şi boli profesionale, în condiţiile legii.