Anul 2014 vine cu reglementări majore. Până și cărțile de identitate vor fi schimbate. Concret, buletinele pe care le deținem la momentul actual, urmează să fie înlocuite cu unele în format electronic ce vor conține mult mai multe informații despre noi, decât cele pe care le deținem la momentul actual. Noile documente vor fi puse în circulație începând din primăvară.

Anul Nou vine cu o serie de reglementări. Iar una dintre acestea este introducerea actelor de identitate în format electronic. În aceste condiții, Ministerul Afaracerilor de Interne intenționează să modifice mai multe acte normative ce stabilesc forma și conținutul de date ale noilor documente. Primele cărți de identitate electronice vor eliberate începând cu data de 1 aprilie 2014, distribuirea lor către populație fiind realizată eșalonat. Termenul limită pentru emiterea noilor buletine este de maximum 18 luni de la data eliberării primului document electronic de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor.           

Ce informații vor cuprinde cărțile de identitate? 

Noile documente vor conține date inscripționate prin tehnici speciale. Informațiile vor cuprinde elemente de particularizare și de siguranță, suplimentare față de cele existente la momentul actual. Mai exact, buletinele vor include date precum:

 

 •  numele și prenumele titularului;
 •  C.N.P.;
 •  sexul;
 •  data și locul nașterii titularului;
 •  adresa de domiciliu a titularului; 
 •  semnătura olografă a titularului;
 •  imaginea facială a titularului;
 •  cetățenia titularului;
 •  prenumele părinților titularului;
 •  certificat de calificare;
 •  imaginea facială;
 •  amprentele a două degete. 

 


Asigurați la Sănătate, doar cu buletinul 

Noile cărți de identitate ne vor oferi posibilitatea de a beneficia de controale medicale și tratamente în spitalele de stat, fără să plătim sau, achitând sume mai mici. Actele vor include printre altele, și date aferente cardului de asigurări de sănătate. „Cartea de identitate conține date în format tipărit sau în format inscripționat prin tehnici speciale, date în format electronic, date aferente cardului național de asigurări sociale de sănătate (…) precum și elemente de particularizare și de siguranță”, potrivit actului de proiect normativ. Așadar, pe lângă datele menționate anterior, buletinul nou va conține și informații precum: 

 

 •  numele, prenumele, precum și codul numeric personal ale asiguratului;
 •  codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
 •  medic de familie: nume, prenume, date de contact;
 •  numărul de identificare al cardului național de asigurări sociale de sănătate
 •  diagnostice medicale cu risc vital și boli cronice;
 •  grupa sanguină și Rh-ul;
 •  acceptul exprimat, în timpul vieții, pentru prelevarea de organe, țesuturi și celule, după deces. 

 


Actele electronice nu pot fi falsificate 

Buletinele pe care le vom avea pe viitor, nu pot fi falsificate. Acestea vor avea încorporat un cip dublă interfață, cu contact și contactless. 

Cip-urile includ microcontrolere integrate, cu posibilitatea de procesare criptografică, memorie internă și au implementate intern măsuri de protecție avansată împotriva accesului neautorizat și a copierii/alterării informațiilor conținute. Toate datele incluse în actele respective vor fi confidențiale.