Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) eliberează, începând cu data de 6 august 2014, adeverințe pentru beneficiarii SAPS – Campania 2014, care intenționează să acceseze credite pentru finanțarea activităților curente de la băncile care au încheiat Convenții cu Agenția. 

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN — SA și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor, în cadrul acestui tip de convenție. Toate convențiile încheiate între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Bancă și Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA. 

„Potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, centrul județean sau local APIA, unde acesta a depus cererea în Campania SAPS 2014, va elibera o Adeverință prin care confirmă faptul că Beneficiarul a depus cererea de plată pentru Schema de Plată Unică pe Suprafață (SAPS) pentru anul 2014 și că au fost finalizate controalele și verificările administrative asupra Cererii de Plată a Beneficiarului, până la data emiterii adeverinței, conform reglementărilor în vigoare”, se arată într-un comunicat al APIA. 

Fermierii selectați la controlul pe teren (clasic sau teledetecție) pot beneficia de această adeverință numai după finalizarea acestor controale. 

În adeverință se va menționa suprafața determinată pentru plată și faptul că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată, la data emiterii acesteia, precum și că îndeplinește condițiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma cuvenită aferentă SAPS, respectiv 120 euro/ha, denominată în lei. Pentru creditele acordate până la data de 29 septembrie 2014 inclusiv, se va aplica cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană la data solicitării creditului, iar pentru creditele acordate începând cu data de 30 septembrie 2014 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană din data de 30 septembrie. 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Agriculturii nr. 703/ 23.07.2013, banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului să nu depășească RON – ROBOR 6M + maxim 4% (APIA) și RON – ROBOR 6M + maxim 4,5% (AFIR), iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.