Cei care au calitatea de asigurat al sistemului național de sănătate și au fost nevoiți să plătească din propriul buzunar pentru medicamente, materiale sanitare și investigații pot cere spitalului decontarea acestor cheltuieli. Decontarea se va face pe baza documentelor întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt in-ternaţi şi avizate de şeful de secţie şi de managerul unităţii. Aceste precizări au fost făcute de CNAS, care subliniază că, potrivit legii, unitățile sanitare sunt obligate să suporte toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective. Rambursarea acestor cheltuieli reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi se realizează nu-mai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii, mai precizează CNAS. “În conformitate cu art. 270 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătă-ţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu normele Contractului Cadru privind acordarea asistenţei medicale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu are obli-gaţii de rambursare a cheltuielilor suportate de asiguraţi din resurse proprii, pe durata spitalizării, pentru achiziţionarea materialelor sanitare, a dis­pozitivelor etc.”, ex-plică dr. Marius Filip, medicul şef al CNAS.