Marian Petrache cere transferul AMTB în subordinea CJI şi CGMB

În acest context, Aso­ciația pentru Mobilitate Me­tropolitană (AMM) a semnalat, într-un document remis Guvernului și administrației publice ilfovene, faptul că – ”procedura are implicații negative asupra dezvoltării economice a spațiului metropolitan bucureștean și asupra bunăstării locuitorilor acestuia”. În același context și Marian Petrache, președintele Consiliului Ju­dețean Ilfov (CJI), a solicitat transferul Autorității în grija CJI și a Consiliului General al Municipiului București, mai ales că, recent, în cadrul unui seminar derulat exact pe problematica mobilității metropolitane – a fost cerută inclusiv demisia conducerii AMTB.

Potrivit AMM, docu­mentația AMTB încalcă Regulamentul UE 1370/2007 deoarece nu cuprinde contractul de servicii publice ce urmează a fi încheiat. În conformitate cu prevederile regulamentului european, dar și cu cele ale Legii 92/2007, încheierea de contracte de servicii publice între AMTB și operatori este obligatorie, atât timp cât pe traseele AMTB operatorul are exclusivitate. Mai mult, modelul de contract trebuia adus la cunoștința ofertanților cu 180 zile înainte de expirarea actualului program de transport.

În continuare, documentul trimis Executivului mai arată că, AMTB nu este autorizată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Pentru că, în conformitate cu OG 21/2011, AMTB este autoritate de autorizare și nu este direct autorizată prin textul legii, ci este similară oricărei alte autorități de transport din țară și, de aceea, necesită autorizație de la ANRSC. Această situație lovește, așadar, de nulitate, toate documentele din procedura de atribuire a licențelor de traseu de către AMTB, fiind întocmite, practic, de către o entitate neautorizată de către ANRSC.

Apoi, Regulamentul AMTB încalcă prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Pentru că, în acesta se solicită ofertanților “autobuze care au locuri rezervate pen­tru persoanele cu dizabilități (…) precum și spațiu destinat fotoliului rulant”, încălcându-se astfel prevederile Legii 448/2006 care stipulează că ”pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport şi călătorie, (…) autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ia măsuri pentru adaptarea tuturor mijloacelor de transport în comun aflate în circulaţie”.

Fără strategie de mobilitate pentru zona metropolitană

Documentul mai arată că Programul de transport nu se bazează pe niciun studiu de trafic și pe nicio strategie de mobilitate în zona metropolitană București. ”Acest aspect este evidențiat prin modul în care au fost desenate traseele deservite de viitoarele autobuze metropolitane și capacitatea solicitată. Toate traseele AMTB sunt radiale spre București, de-a lungul marilor drumuri naționale, și cu o slabă conectivitate în zona rurală din Ilfov. Grupele de trasee sunt în realitate fragmentări ale aceluiași traseu în axa drumurilor nați­o­na­le, cu un capăt de linie mult în interiorul Capitalei. Trasee radiale care să asigure un serviciu de transport public între loca­lită­țile ilfovene nu există, astfel încât, de exemplu, un cetă­țean din Buftea, pentru a ajunge la Balotești trebuie să intre în București până la capătul Bd. Mihalache, să schimbe cel puțin două mijloace de transport public în oraș, pentru a lua un nou autobuz „metropolitan‟ de la Casa Presei Libere. Corelarea între programele celor două curse nu există, astfel încât trecerea fluentă dintr-un mijloc de transport într-altul este eliminată”, reclamă AMM.

O altă mare nemul­țumire este legată de suprataxarea călătorilor prin lipsa unui sistem de integrare tarifară. Pentru că, deși se vorbește de un transport metropolitan, licitația aflată în derulare la AMTB nu prevede integrarea tarifară între operatori și trasee – ”ceea ce va conduce la un nivel ridicat al tarifelor totale plătite de călători”. Astfel, AMTB încalcă propriile reglementări de funcționare, atât timp cât Ordinul comun al MAI/MTI 258/1672/2012 prevede ”integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru toate autobuzele utilizate la transportul de persoane în această zonă”. ”În lipsa unui program de transport cu deservire radială și concentrică, plata a trei-patru bilete diferite pentru a ajunge dintr-o parte într-alta a Zonei Metropolitane este o realitate, punând presiune asupra buzunarului călătorului și determinând la izolare și la sărăcie. De remarcat că, în prezent, tariful RATB pentru rutele preorășenești este de 1,5 lei, indiferent de traseu, în timp ce documentația de licitație prevede un tarif situat între 2 și 6 lei”, mai arată documentul trimis, spre analiză, Executivului.

Reevaluarea documentaţiei!

Aso­ciația pen­tru Mobilitate Me­­­tropolitană con­­cluzionează că, ”lici­tația pentru transportul metropolitan București limitează concurența și contribuie la excluziunea socială a unor locuitori din zona București-Ilfov. Prin urmare, solicită reevaluarea documentației pentru licitația de acordare a licențelor de traseu în Zona Metropolitană București. ”Declanșarea în regim de urgență a unei proceduri de reevaluare a documentației este imperios necesară, pentru a nu afecta investițiile operatorilor de bună cre­dință făcute în vehicule și alte echipamente necesare participării la licitație”, ne-a declarat Ștefan Roșeanu, directorul general al AMM. „Modul în care se organizează transportul public în zona metropolitană București este considerat de multe autorități locale ca un semnal și un model ce trebuie urmat și, la nivel național și de aceea, este crucial ca această procedură să respecte toate prevederile legale în domeniu dar și principiile unei dezvoltări și mobilități durabile. Consi­derăm și am solicitat în acest sens, că o întâlnire și o dezbatere reală pe această temă este importantă pentru a evita interpretări greșite ale legislației”, a spus Ro­șeanu.