Trei centre de poluare. Se caută sursa!

Prefectura județului Ilfov a decis, în noul mandat, că prezența presei la ședințele diferitelor comisii nu este binevenită, iar informarea cetățeanului este mai indicat a fi făcută pe site-ul instituției, prin comunicate de presă.

Astfel, de aici am aflat și noi că problema apelor subterane poluate din perimetrul Băneasa-Voluntari este una extrem de importantă, care a necesitat intervenția Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Experții INHGA au prezentat, în cadrul ședinței din 3 iulie 2013 a Comisiei mixte pentru verificarea și monitorizarea calității apelor subterane din perimetrul Băneasa-Voluntari (una dintre discuțiile la care, așa cum arătam mai sus, accesul Jurnalului de Ilfov a fost interzis), o serie de informații preliminare. Potrivit comunicatului de presă al Prefecturii, specialiștii INHGA au identificat trei centre de poluare, “ce urmează să fie monitorizate prin intermediul unui program lunar de analize” și “se vor realiza diverse simulări în vederea identificării și delimitării penei de poluare, dar și pentru găsirea sursei de poluare”. Comunicatul Prefecturii nu face nici o referire la categoria poluantului identificat în cele trei centre sau la pericolul asupra sănătății populației în cazul consumului apei poluate.

Sub supraveghere, dar la secret!

Instituția Prefectului mai anunță, pe site, că a supravegheat permanent situația apărută ca urmare a poluării apei subterane înregistrate în perimetrul IPRS Băneasa, “din momentul primei informări prezentate de către instituțiile cu responsabilități în domeniu”. Momentul primei informării nu ne este cunoscut însă, deoarece nu a fost făcut public nici un anunț în acest sens, dar putem deduce că a survenit cu aproape 2 luni în urmă, în condițiile în care, din 21 mai 2013, “ca urmare a deciziei prefectului Speranța Cliseru, a fost constituită o comisie mixtă pentru verificarea şi monitorizarea calităţii apelor subterane din perimetrul Băneasa-Voluntari, judeţul Ilfov”, potrivit comunicatului de presă postat pe site-ul prefecturii. 

Puțuri la control

Măsurile stabilite și implementate de instituțiile componente ale Comisiei mixte în perioada mai-iunie 2013 au cuprins:

 

  •  realizarea de analize pentru rezervoarele din incinta IPRS Băneasa SA,
  •  efectuarea de probe pentru apa din toate puțurile din zonă,
  •  informarea ministerului Mediului și a INHGA în legătură cu situația sesizată,
  •  solicitarea adresată INHGA de către Primăria Voluntari și Prefectură privind realizarea unui studiu de impact hidrogeologic pentru perimetrul menționat,
  •  inventarierea de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov și Garda Națională de Mediu a societăților comerciale și a agenților economici autorizați din județ ce desfășoară activități care sunt susceptibile de a deveni poluante,
  •  verificarea societăților cu sediul în perimetrul IPRS Băneasa, în special în ceea ce privește posibilitatea existenței unor deșeuri periculoase, 
  •  monitorizarea permanentă a utilizării apelor din puțurile proprii de către populație de către Primăria Voluntari, împreună cu DSP Ilfov, Administraţia Naţională Apele Române, Garda Naţională de Mediu,
  •  notificarea de către DSP a tuturor proprietarilor de puțuri privind interdicția de utilizare a apei din puțuri, atât pentru consum, cât și pentru igiena personală.