Primăria Buftea a dis­pus începerea curăţeniei în oraş, motiv pentru care a pus în vederea  SC Avicola SA faptul că socie­tatea este datoare să-şi igienizeze şi să-şi împrejmuiască terenul pe care-l deţine la intrarea în oraşul Buftea.

După rezilierea contractului avut cu firma Tonelli, italienii au plecat luând cu ei tot ce le era folositor din fosta Avicola, clădirile rămânând pradă paraginii şi hoţilor. Actualmente, zona arată ca după bombardament, situaţie în care se află de mai bine de doi ani. Conform legii, zona trebuia igienizată şi eliberată de munţii de moloz şi de resturi menajere, însă a fost nevoie de instalarea unui adevărat primar pentru aceasta.

Fostul  Autoservice din Buftea e un ­maidan insalubru.

Şi la fostul Autoservice din Buftea, care a fost demolat în luna martie 2012, aflat în imediata vecinătate a Liceului Dumitru Dumitrescu din localitate, stuaţia nu stă tocmai pe roze. După ce au fost dezafectate clădirile şi s-a efectuat demolarea, beneficiarul lucrării, adică firma SC Laborator Central Construcții CCF SRL, a fost somată de către primăria Buftea în vederea intrării în normalitate a terenului deţinut. 

Astfel, SC Laborator Central Construcții CCF SRL trebuie să cureţe zona de resturile menajere, să o împrejmuiască şi eventual să se apuce de o construcţie, că doar nu au demolat un service auto chiar aşa, degeaba. Având în vedere că în vecinătate nu se află doar Liceul Dumitru Dumitrescu, ci şi case de locuit plus blocuri, acest demers ar fi trebuit să fie făcut cu mult timp înainte, însă fosta conducere a primăriei, la care atârnau slujbaşii de pomană, au fost mult mai ocupaţi cu sădirea şi cultiva-rea cultului personalităţii idolului lor, decât de soarta oraşului şi aspectul său. Actuala conducere a primăriei Buftea, în fruntea căreia se află Gheor­ghe Pistol, a decis că principala carte de vizită a oraşului este însuşi aspectul său şi au trecut la lua­rea de măsuri eficiente pentru corectarea neajunsurilor.

Cetăţeni, nu mai confudaţi domeniul pu­blic cu avutul personal!

Odată cu somarea unităţilor economice pentru rezolvarea problemelor de ordin peisagistic şi edilitar, primăria Buftea a trimis mai multe somaţii către cetăţenii oraşu-lui Buftea, persoane particulare, care confundă domeniul public cu cel privat. Astfel, conform legii este interzisă depozitarea de materiale de construcţie, sau de resturi din construcţii provenite din demolări,sau de orice altă natură, la fel cum interzisă este şi depozitarea resturilor menajere „în poartă”. Meteahna este veche, însă nimeni nu s-a atins de cetăţeni, care au devenit suverani nu numai pe ceea ce le aparţine de drept, ci şi pe domeniul public, care este un bun comun.