Avocat Laura Scutaru   Casa de Avocatură Coltuc Telefon: 031/425.93.85

„Nu am posibilitate să-mi cumpăr o locuinţă, dar am găsit o bătrână pe care intenţionez să o îngrijesc în schimbul locuinţei. Femeia nu are familie, soţ, copii, doar doi nepoţi care au rostul lor în oraşele în care s-au stabilit. Vă rog să-mi spuneţi dacă odată încheiat contractul de vânzare-cumpărare bătrâna aflată în grija mea poate să închirieze sau să înstrăineze apartamentul. Ce înseamnă contract de vânzare-cumpărare şi de când aş intra eu în posesia locuinţei? Mă interesează în mod special să ştiu dacă poate să aducă pe altcineva în casă până la deces.”

Mihai Neacşu – Cornetu 

Răspuns:

În primul rând, contractul de vânzare-cumpărare este reglementat de Codul civil. Vânzarea – cumpărarea este un contract prin care vânzătorul transmite ori se obli-gă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să-l plătească. Principalele obligaţii ale vânzătorului sunt transmiterea proprietăţii bunului, predarea acestuia şi garantarea cumpărătorului contra evicţiunii (n.r. pierderea, totală sau parțială, a dreptului de proprietate asupra locuinţei) şi viciilor bunului. Pe de altă parte, principalele obligaţii ale cumpărătorului sunt preluarea bunului vândut şi plata preţului vânzării. Dacă din voinţa părţilor contractante nu rezultă contrariul, proprietatea se strămută de drept cumpărătorului din momentul încheierii contractului, chiar dacă bunul nu a fost predat ori preţul nu a fost plătit încă. Pentru a fi valabil încheiat, contractul trebuie să îmbrace forma autentică, respectiv să fie perfectat în faţa notarului public.


Aşteptăm întrebări ­pentru avocat pe adresa ­redacţiei sau la ­e-mail avocatlaapel.jurna­luldeilfov@yahoo.com