Avocat Marius Coltuc   

Casa de Avocatură Coltuc 

Telefon: 031/425.93.85

„Locuiesc în Ilfov, dar am o afacere în Bucureşti. Sunt asociat la o societate comercială de asigurări auto. Deţin 15% din acţiuni însă, din păcate nu mai pot conti-nua. Sănătatea nu mi mai permite să mă mai ocup cum trebuie de afacere, dar nici nu-mi mai doresc deoarece, am descoperit lucruri care nu-mi sunt pe plac la parte-nerul meu de bussines. Pot să mă retrag? Dacă da, în ce condiţii şi ce am de făcut în acest sens.”

Claudiu Petre – Otopeni 

Răspuns:

Retragerea face par­te din modalităţile de încetare a raporturilor de asociere şi constă în părăsirea voluntară a societăţii cu consecinţa încetării calităţii de asociat şi a răscumpărării de către societate a părţilor sociale ale dumneavoastră. Conform prevederilor articolului 226 din legea 31/1990 (cu modificările şi completările ulterioare), aveţi dreptul să vă retrageţi din respectiva societate comercială printr-o hotărâre unilaterală, convenţională sau judecătorească. Retragerea o puteţi face în următoarele condiţii: 

 Dacă acest lucru este prevăzut în actul constitutiv 

 Cu acordul celuilalt partener (sau a celorlalţi asociaţi în cazul în care există mai mulţi asociaţi) 

 În lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau dacă nu se realizează acordul unanim, vă puteţi retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalu-lui. 

 În cazul retragerii, drepturile care vi se cuvin ulterior, se stabilesc de comun acord cu partenerul de afacere. Dacă nu vă înţelegi cu privire la aceste drepturi, ele vor fi stabilite de către instanţa judecătorească. Oricum, nu veţi avea dreptul la o parte proporţională din patrimoniul societăţii, ci doar la o sumă de bani care să repre-zinte valoarea acesteia.

Așteptăm întrebări ­pentru avocat pe adresa ­redacţiei sau la ­e-mail avocatlaapel.jurna­luldeilfov@yahoo.com