Avocat la Apel

„Dețin un teren în Snagov și vreau să-mi construiesc o casă. Vă rog să-mi spuneți ce am de făcut, unde să mă adresez și cu cine să vorbesc pentru acte. Ce avize îmi trebuie?”

Constantin Mihuț – Măgurele

Răspuns:

Ca să puteți construi, terenul trebuie să fie intravilan. În cazul în care dețineți un teren extravilan, e obligatoriu să l introduceți în intravilan. Aprobarea o veți obține de la Consiliul Local. Apoi, trebuie să faceți un proiect al casei pentru care va fi necesar să vă consultați și cu un arhitect. În acest act trebuie să fie stipulate suprafeţele, funcţiunile şi utilităţile din dotarea casei. Cu sprijinul arhitectului veți putea face anumite modificări în ­ceea ce priveşte racordarea la utilităţi, estetica imobilului şi veți putea evita problemele specifice terenului sau vecinătăţilor. La acest proiect  trebuie să anexați şi un studiu de fezabilitate. Acesta va cuprinde schiţa la scară largă cu o descriere a suprafeţelor şi cu estimarea costurilor. Adăugați la dosar schiţa de amplasament a terenului la scara 1:500, schiţa de amplasament a terenului la scara 1:2000 şi schiţa de amplasament cu poziţia casei pe teren. De la Biroul de Urbanism al primăriei trebuie să obțineți un certificat de urbanism prin intermediul căruia ți se fac cunoscute elementele ce caracterizează regimul juridic, economic şi tehnic al construcţiei. Documentul vă va oferi informaţii cu privire la: regimul de înălţime a con-strucţiei, poziţia acesteia (aliniamente faţă de stradă, vecini, etc.), cota de înălţime la cornişă, valoarea maximă pentru Procentul de Ocupare, valoarea maximă pentru Coeficientul de Utilizare al Terenului calculată ca raport între aria construită desfăşurată şi aria lotului de teren. Și evident, veți avea nevoie de autorizație de construcție eliberată de primărie. Nu ar fi exclus să vi se ceară și avize de la oficiul de Cadastru, Electrica, Distrigaz, Poliție, Pompieri, Salubritate, Ministerul Ape­lor și Protecâiei Mediului, Direcția de Sănătate Publică etc.

Aşteptăm întrebări ­pentru avocat pe adresa ­redacţiei sau la ­e-mail avocatlaapel.jurna­luldeilfov@yahoo.com