„Am fost cinci fete la părinţi, dar, din păcate mai trăim doar trei. Recent, am obţinut un titlu de proprietate comună pe un teren de 1.200 metri pătraţi, moştenire de la părinţi. Eu care sunt singură, fără copii şi nepoţi, vreau să-l vând, însă, surorile mele care au familii numeroase, vor să-l păstreze. Pot să-l vând fără ele?”

Ecaterina Păsculete – Petrăchioaia 

Răspuns:

Soluţia e partajul succesoral pe cale judiciară, care se realizează astfel:

– instanţa competentă privind cererile în materie de moştenire, este cea în raza căreia au avut ultimul domiciliu părinţii dvs.;

– se iniţiază de către cel interesat (care are vocaţie succesorală concretă) printr-o cerere în care trebuie să se arate persoanele între care urmează a avea loc parta-jul, titlul pe baza căruia se cere împărţeala, toate bunurile supuse partajului, evaluarea lor, locul unde acestea se află, precum şi persoana care le deţine sau le adminis-trează;

– înaintea depunerii cererii la instanţă, cel interesat trebuie să se adreseze notarului pentru procedura de verificare a registrelor notariale şi eliberarea unei încheieri înregistrate în Registrul General Notarial care se va anexa cererii de chemare în ins­tanţă;

– după citarea părţilor, se dezbate succesiunea (în situaţia contestării calităţii de moştenitor şi/sau a masei succesorale şi/sau a drepturilor ce se cuvin fiecăruia şi/sau a cotei de contribuţie atunci când succesiunea priveşte bunuri comune ale defuncţilor şi/sau a dreptului de opţiune succesorală şi/sau a actelor de acceptare tacită a moştenirii) pe baza înscrisurilor, declaraţiilor şi prin proba cu martori, instanţa stabilind calitatea de moştenitor a fiecăruia, precum şi cota la  care are dreptul fiecare;

– ulterior, se va face partajul succesoral.