Plenul Senatului a adoptat, în ședința de luni, 23 noiembrie, noul buget al instituției, pentru anul 2016. Față de anul precedent, fondurile alocate Camerei superioare a Parlamentului au crescut cu 17 la sută.

Suma totală aprobată de senatori se ridică la valoarea de 129.468 de mii de lei, adică aproape 130 de milioane RON. Astfel, cheltuielilor curente le revine suma de 122.668 mii lei, din care cheltuieli de personal – 93.536 mii lei, bunuri și servicii – 26.500 mii lei și transferuri – aproximativ 2.600 mii lei. Pentru cheltuielile de capital sunt alocați 6.800 mii lei.

 

Cheltuieli mai mari decât veniturile

„Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activități finanțate integral din venituri proprii desfășurate pe lângă Senat cuprinde, la venituri, suma de 350 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 550 mii lei. Veniturile realizate de Senat vor fi reținute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital aferente activităților finanțate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Eventualele disponibilități înregistrare la sfârșitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleași destinații. BP poate aproba utilizarea încasărilor și pentru alte destinații”, se arată în textul Hotărârii Senatului. Totodată, însă, actul normativ mai prevede faptul că numai în cazul obținerii unor venituri suplimentare pot fi depășite cheltuielile prevăzute în bugetul activităților finanțate din venituri proprii. Plenul Senatului a adoptat Hotărârea cu 97 de voturi „pentru” și o abținere, bugetul instituției urmând să fie transmis Ministerului Finanțelor Publice și inclus în proiectul bugetului de stat pe anul 2016.

 

Palatul Parlamentului are nevoie de reparații

 

Mărirea de buget cu 17% a fost explicată de președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu. El susține că Palatul Parlamentului are nevoie stringentă de reparații. „Bugetul de la Senat pe anul 2016 prevede o creștere față de anul 2015. Creș­terile sunt în cvasi-exclusivitate generate de necesitatea unor lucrări de întreținere și reparații la clădire. Colegii mei au fost de acord ca această clădire, pe care o considerăm reprezentativă pentru România, să beneficieze nu numai de vorbele noastre ci să și arate corespunzător cu ceea ce trebuie să fie clădirea Parlamentului, care – după cum știți – găzduiește fie delegații străine, fie conferințe internaționale, fie diferite manifestări la care participă și cetățenii români”, a precizat Tăriceanu.