Fermierii care solicită plăți unice și directe pe suprafață sunt obligați să respecte anumite standarde și condiții agricole și de mediu (GAEC). Nerespectarea acestor obligații atrage după sine sancțiuni, care pot ajunge până la sistarea plăților către cei vinovați. Prin amabilitatea Centrului Județean APIA Ilfov, Jurnalul de Ilfov vă pune la dispoziție aceste standarde.

I. Standarde privind evitarea eroziunii solului:

 GAEC 1 – pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă și/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puțin 20% din suprafața arabilă a fermei;

 GAEC 2 – lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prășitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel;

 GAEC 3 – trebuie menținute terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

II. Standarde pentru menținerea de materie organică în sol, prin aplicarea unor practici agricole corespunzătoare:

 GAEC 4 – floarea-soarelui nu se cultivă pe același amplasament mai mult de 2 ani consecutiv;

 GAEC 5 – nu este permisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenu arabil.

III. Standarde pentru menținerea structurii solului:

 GAEC 6 – nu este permisă efectuarea lucrărilor de arat în condiții de umiditate excesivă a solului.

IV. Standarde pentru menținerea unui nivel minim de întreținere a terenurilor agricole:

 GAEC 7 – întreținerea pajiștilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pășunat de 0,3 UVM/ha și/sau cosirea lor cel puțin o dată pe an, evidențiate în registrul activităților desfășurate pe pajiștile permanente, completat la zi, conform modelului aprobat de APIA;

 GAEC 8 – este interzisă arderea pajiștilor permanente;

 GAEC 9 – nu este permisă tăierea arborilor solitari și/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole;

 GAEC 10 – se va evita instalarea vegetației nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru producție.

V. Standarde privitoare la protejarea și gestionarea apei:

 GAEC 11 – respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigații în agricultură;

 GAEC 12 – nu este permisă aplicarea în­grășămintelor de orice fel pe suprafețele de teren care se constituie în zone de protecție a apelor de suprafață, a căror lățime minimă este de 1 m pe terenurile aflate în blocurile fizice cu panta medie de până la 12% și de 3 m pentru terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie mai mare de 12%.