Raport anual al CAS Ilfov, la Consiliul Prefectural

Cea mai recentă reuniune a Colegiului Prefectural Ilfov, care a avut pe ordinea de zi Raportul Casei de Asigurări de Sănătate a județului, a adus în discuție prioritatea numărul 1, ”astăzi, mâine și de acum înainte” – în sănătate, și anume, obligativitatea folosirii, de la 1 mai a.c., a cardului de sănătate.

Dr. Aurelia Isărescu, pre­ședinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) a județului Ilfov, a dorit să facă o serie de precizări legate de modul în care asigurații vor folosi acest document.

”Începând cu data de 1 mai, nu se va mai merge în paralel, iar toate serviciile medicale vor fi efectuate doar cu cardul de sănătate. Cei cărora nu le-a fost emis cardul și au calitatea de asigurat, vor trebui să vină la Casă, unde li se va emite o adeverință specială. Mai mult, pentru că bazele de date folosite pentru tipărirea cardurilor sunt cele de la nivelul anului 2009 – reprezentând capitația medicilor de familie, și persoanele care au trecut, între timp, dintr-o categorie în alta – spre exemplu, au divorțat sau s-au căsătorit, la fel, vor trebui să vină la Casă cu o solicitare pentru retipărirea cardului. Aceste cheltuieli sunt suportate de către stat. Doar dacă pacientul a pierdut cardul, acesta va plăti o sumă modică pentru a putea obține un alt document”, a explicat Aurelia Isărescu.

9.000 de carduri au fost returnate către CAS Ilfov    

Președintele CAS Ilfov a mai precizat că, pentru distribuirea cardurilor, contractul cu Poșta Română a fost semnat în septembrie 2014. Prin urmare, începând din acel moment, la nivelul județului Ilfov, până în decembrie 2014, poșta a distribuit, în prima tură, 106.000 de carduri. Dar, dintre acestea, 9.000 le-a returnat la Casă, pentru că asigurații nu au fost de găsit. O parte dintre ele au fost distribuite, apoi, pe coduri de parafă, medicilor de familie. Alte 4.000 de carduri au fost distribuite în aceste zile, tot medicilor de familie – așadar, un asigurat, fără card, poate pune prima întrebare, legată de acest document, medicului de familie pe lista căruia este înscris.

Serviciile medicale vor fi asigurate și în lipsa cardului!         

Deocamdată, pentru o perioadă, până când se va reglementa situația, pacienții care nu pot prezenta sau utiliza cardul de sănătate, vor putea beneficia de servicii medicale, în continuare. ”Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este preocupată să asigure accesul la servicii medicale pentru toate persoanele asigurate.          În acest sens, au fost semnate două acte normative, Ordinul Ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui CNAS 557/246/2015 şi Ordinul presedintelui CNAS 248/2015, care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Conform acestor acte normative, asiguraţii care nu pot prezenta sau utiliza cardul naţional de sănătate vor beneficia de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale începând cu data de 1 mai”, se precizează într-un comunicat de presă, remis recent de către CNAS, tocmai pentru a liniști populația îngrijorată că, de la 1 mai, poate rămâne fără servicii medicale, în lipsa cardului de sănătate!

”Facem apel la furnizorii de servicii medicale ca, în momentul în care există probleme de funcţionare a cardului de sănătate, să le semnaleze imediat la centrul de asistenţă, pentru remedierea lor în cel mai scurt timp! Cea mai frecventă problemă identificată în funcţionarea cardului de sănătate a apărut la furnizorii de servicii medicale care utilizează alt soft decât cel pus la dispoziţie în mod gratuit de CNAS”, a mai spus conducerea CNAS, care a adăugat că, ”în această perioadă, prin eforturile comune ale caselor de asigurări şi al furnizorilor de servicii medicale, trebuie să ne asigurăm că nu creem disconfort asiguraţilor care apelează la servicii medicale în perioada de început a utilizării cardului de sănătate”.

 Medicii de familie, îngrijorați

În schimb, Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) a atenţionat asupra posibilelor probleme ce pot să apară, legate de implementarea cardului naţional de sănătate. ”Utilizarea cardului este obligatorie de la 1 mai, lucru susţinut fără echivoc de textul legii. Încercând să valideze în timp real serviciile medicale oferite pacienţilor care au carduri, medicii de familie au constatat (…) deficienţe grave ale sistemului informatic: cardurile primite de pacienţi nu au putut fi activate sau, când sistemul informatic a funcţionat, activarea a fost prelungită foarte mult, ceea ce a dus la prelungirea consultaţiei mult peste durata uzuală, procedura de deblocare a cardurilor este greoaie, cronofagă şi necesită cunoştiinţe avansate de informatică, situaţii care ar fi putut fi evitate dacă s-ar fi ţinut cont de sugestiile noastre de a evita utilizarea PIN-ului”, spun medicii de familie.

 Furnizori de servicii medicale, în Ilfov

În Ilfov, sunt acoperite cu medici de familie toate localitățile, singurele probleme în acest domeniu fiind în Nuci, unde, deși există un medic de familie, nu există nicio farmacie, ci doar un punct de lucru, care nu este în contract cu CAS Ilfov.

Și, o altă problemă în privința farmaciilor: – în Ilfov nu există  nicio farmacie cu program non-stop și niciun furnizor nu poate fi obligat în acest sens, deoarece pentru aceasta, nu există bază legală.

Pe de altă parte, pe raza județului sunt înregistrați 432 de furnizori de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în contract cu CAS Ilfov, distribuiți astfel:

t 140 de furnizori asistență medicală primară;

t 33 pentru asistență medicală în ambulatoriu – specialități clinice;

t 8 furnizori de asistență medicală de recuperare în ambulatoriu;

t 3 – pentru asistență medicală ambulatorie stomatologică;

t 22 – pentru asistență medicală ambulatorie – specialități paraclinice;

t 72 de furnizori de dispozitive medicale;

t 104 farmacii cu și fără contribuție personală;

t 7 spitale generale;

t un serviciu de urgență prespitalicească și alte tipuri de transport medical;

 

t 15 servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.