Salubrizarea din Buftea costă, începând cu anul 2008, cu valori cuprinse între 555,1% şi 1368% mai mult! Avem cel mai scump gunoi din lume şi cel mai scump serviciu de salubrizare, totul de când oraşul este condus de Ion Stoica şi Radu Titus Marinescu.
La Primăria Buftea, la analiza unui singur contract, Curtea de Conturi Ilfov a constatat abateri financiare în valoare de  750.376 lei şi o creştere nejustificată a tarifelor de salubrizare a localităţii începând cu anul 2008, cu valori cuprinse între 555,1% şi 1368%. Concluzia raportului: conducerea unităţii şi-a însuşit neregularităţile constatate de auditorii publici şi nu a exprimat puncte de vedere divergente faţă de constatările acestora.
La începutul acestui an, Guvernul în exerciţiu la acea data a solicitat public analizarea contractelor de salubrizare încheiate de autorităţile administraţiei publice cu operatorii de salubrizare. Nici Primăria Buftea nu a scăpat de un astfel de control. Controlul a început în data de 20.02.2012 şi s-a încheiat în data de 13.04.2012 prin procesul verbal de constatare nr. 4371. Valoarea abaterilor constatate de auditorii externi a fost de 750.376 lei.
Asfel, s-a constatat că:
 nu a fost indexată valoarea redevenţei cu indicele de inflaţie, rezultând un prejudiciu de 31.585 de lei (diferenţă anuală redevenţă cu penalităţi până la data de 13.04.2012).
 nu a fost constituită garanţia de bună execuţie, rezultând o valoare a abaterii financiare în cuantum de 93.250 lei
 în perioada 2010-2011, au fost făcute plăţi nelegale în cuantum de 19.648 lei. reprezentând decontări de facturi care cuprindeau cantităţi de deşeuri suplimentare necolectate în realitate. Astfel, facturile cuprindeau cantităţi de deşeuri mult mai mari faţă de ceea ce se descărca la groapa de gunoi şi era confirmat de admistratorul acesteia.
 nu au fost instituite taxe speciale in cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi rezultând o abatere financiară estimată la suma de 605.893 lei
 tarifele au fost majorate nejustificat în anul 2008 cu:
 1368% pentru „curăţarea gurilor de scurgere”,
 555,1% pentru „colectarea, încărcarea şi descărcarea deşeurilor stradale”,
 548,5 % pentru „combaterea poleiului cu material antiderapant”
 457,4% pentru „măturat stradal”,
 354,6% pentru „spălat străzi” etc., astfel că în perioada 2008 – 2011 au fost practicate tarife supradimensionate, fapt ce a condus la  efectuarea de plăţi suplimentare, nereale şi nejustificate începând cu anul 2008. Pentru exemplificare, plăţile efectuate în anul 2008 pentru curăţenia oraşului au fost de 1.379.271 lei faţă de 802.062 lei în 2007, rezultând o creştere cu 72% a cheltuielilor numai la nivelul anului 2008. Să ne imaginăm numai cât reprezintă prejudiciul până în prezent.
La un calcul simplu, dacă este să luăm suma de 750.376 lei ca unic surplus aplicat plăţii serviciilor de salubrizare, în cei patru ani în care Buftea a devenit un oraş atât de „curat” încăt suntem „exemplu european”, s-au cheltuit suplimentar, 3.001.504 lei, adică 681.184,84 Euro. Bani în plus, bani nejustificaţi, în afara banilor pe care cele două companii de salubrizare care s-au perindat prin Buftea, cu acelaşi veşnic director general la conducere care e şi lider al consilierilor PRM, i-au încasat relativ „pe bune”.
Având în vedere că în anul 2008, primăria Buftea a plătit pentru serviciile de salubrizare suma de 1.379.271 lei, iar ­anual, consilierul-director Marin Stoica a prezentat rapoarte de specialitate care atestau faptul că banii primiţi sunt insuficienţi, putem afirma că în Buftea ultimilor patru ani, s-au cheltuit în jur de 7 milioane lei pentru curăţenia oraşului. Bani scoşi din buzunarele buftenilor şi apoi aruncaţi pe fereastră! La care se adaugă şi sumele plătite deţinătorilor de utilaje folosite la deszăpezire, deoarece în fiecare an în care a nins, operatorul de servicii de salubrizare a fost surprins nepregătit şi neutilat pentru a face faţă intemperiilor, ceea ce a dus ca unui singur deţinător de utilaje să i se plătească (în baza unui pontaj de asemenea fals: 30 de zile de intervenţie a câte 24 de ore fiecare), suma de 150.000 Euro, numai pentru serviciile prestate în aceasta iarna.