Ai probleme de sănătate pentru care se impune spitalizare? Solicită decontul de cheltuieli la externare. Asta înseamnă că în actele medicale, pe lângă diagnostic, perioada de spitalizare și indicațiile medicale, trebuie să se regăsească și documentul care atestă ce medicamente ți s-au administrat, ce materiale sanitare s-au folosit pentru tratarea suferinței tale și ce investigații ai plătit cât ai fost internat. “Direcția generală de monitorizare,  control și antifraudă a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a efectuat mai multe controale inopinate la zece spitale din țară. În multe situații, am constatat că nu există, la foile de observație, decontul de cheltuieli care se eliberează pacienților la externare”, atenționează președintele CNAS, Cristian Bușoi.