După întâlnirea bilaterală din iulie 2013, autorităţile locale din provincia Zhejiang, R.P. Chineză, au revenit în Ilfov

În perioada 28 – 31 mai a.c., Consiliul Județean Ilfov (CJI) a primit vizita unei delegații din provincia Zhejiang, condusă de vicepreședintele Comitetului Permanent al Parlamentului (Adunării Populare) din provincia Zhejiang, doamna Feng Ming.

Astfel, pe 29 mai, în cadrul convorbirilor oficiale, cele două părți au reluat discuțiile asupra obiectivelor convenite în Scrisoarea de Intenție privind stabilirea de relații de înfrățire între județul Ilfov și provincia Zhejiang (semnată în iulie 2013), și anume: promovarea unei cooperări pragmatice între CJI și Parlamentul provinciei Zhejiang, schimburi la vârf între cele două autorități, schimburi și cooperare în domenii precum economie, comerț și investiții, educație, știință, tehnologie, turism, cultură. Convorbirile oficiale au mai inclus prezentarea unor potențiale proiecte inițiate de către CJI și administrația publică locală, în scopul atragerii de investiții.

Referindu-se la această nouă vizită a autorităților locale chineze din provincia Zhejiang, președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a declarat că, acest lucru “indică o evoluție a relațiilor bilaterale, ce vor deveni puncte-cheie în proiectul Înțelegerii de înfrățire. Scopul îl constituie atragerea de investiții, promovarea comerțului bilateral și schimburilor interumane, precum și dezvoltarea de proiecte comune”, a spus președintele CJI.

La rândul său, șeful delegației chineze, Feng Ming, și-a exprimat interesul de a dezvolta relația de cooperare, având în vedere că provincia se află, în prezent, în proces de reformare, prin descentralizare și, implicit, remodelarea tiparului de afacere pentru creșterea economică.

S-a subliniat, de asemenea, faptul că schimbul de experiență și bune practici în domeniul administrației, promovarea cooperării între societățile economice și comerciale, precum și încurajarea și susținerea implicării în colaborare a camerelor de industrie și comerț din Ilfov și Zhejiang pot constitui domenii fezabile de cooperare. Prezentă la întâlnire, Excelența Sa, doamna Huo Yuzhen, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al R.P. Chineze în România, a reiterat sprijinul pentru implicarea celor două părți în proiecte economice și investiționale de interes comun, pe agenda dialogului româno-chinez.

Vizită pe Platforma Măgurele

Programul vizitei delegației chineze a mai inclus o vizită la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH) și discuții cu consilierii județeni.

Delegația chineză din provincia Zhejiang a mai fost reprezentată, în România, de Wang Xiaofeng, secretar general adjunct al Guvernului Provinciei Zhejiang, Han Jie, director general adjunct, Departamentul de Comerț al Provinciei Zhejiang, Yu Yiping, director general adjunct, Departamentul de Afaceri Externe al Provinciei Zhejiang, Jiang Xuyan, director al Oficiului General al Provinciei Zhejiang, Zhao Zhizhan, director adjunct, Divizia Relații Economice Internaționale, Departamentul de Comerț al Provinciei Zhejiang, Ruan Ganghui, director adjunct, Divizia Relații Economice Internaționale, Departamentul de Comerț al Provinciei Zhejiang, Shen Wenhua, Divizia de Comerț Extern, Departamentul de Comerț al Provinciei Zhejiang și Sun Beilei, Departamentul de Afaceri Externe al Provinciei.

Din partea română au mai participat la convorbiri, pe lângă cei din conducerea CJI, președintele Camerei de Comerț și Industrie București, Sorin Dimitriu, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Județului Ilfov, Dan Dumitru, precum și reprezentanți ai administrației publice locale din județul Ilfov.