Bugetul Ilfovului, sub amenințarea crizei financiare și a insolvenței

Consiliul Județean Ilfov (CJI) se găsește, în acest moment, într-o situație fără precedent și extrem de serioasă, ca urmare a deciziei definitive și irevocabile a Tribunalului București nr. 2784/2014, în dosarul nr. 40214/3/2013 – prin care a fost obligat la plata a 66.486.901,43 de lei către Regia Autonomă de Transport București. Suma reprezintă diferența de tarif  pentru transportul în comun efectuat de către RATB,  în perioada martie 2006-aprilie 2008.

Această situație în care a ajuns CJ Ilfov a fost prezentată, în cadrul celei mai recente ședințe de consiliu, de către vicepreședintele CJI Cristina Manicea. Totul a pornit de la Hotărârea CJI 35/2006, prin care s-a aprobat protocolul dintre Consiliul Județean Ilfov și Consiliul General al Municipiului București, și care prevedea prestarea transportului public de călători între localitățile din județ și Capitală. Acest protocol, încheiat între CJI și CGMB pe 17 martie 2006, avea ca obiect înființarea, organizarea, reglementarea, coordonarea și controlul prestației serviciului de transport public de călători desfășurat între localitățile din Ilfov și București, pentru o perioadă de 1 an. Protocolul putea fi prelungit, dacă nu era denunțat de cel puțin una dintre părți, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea valabilității sale.

Facturi neachitate, datorii imense acumulate

Consiliului Județean Ilfov îi revenea obligația, conform acestei înțele­eri, să achite către RATB contravaloarea facturilor serviciilor de transport efectuate de Regie, în localitățile ilfovene. Numai că, această obligație nu a fost respectată. Ca urmare a nerespectării a acestor obligații financiare de către CJI, municipiul București a acționat în judecată Consiliul Județean Ilfov, pentru recuperarea prejudiciului. În urma unui lung șir de procese, prin sentința civilă definitivă și irevocabilă nr. 2784/2014, a Tribunalului București,  în dosarul nr. 40214/3/2013, CJI a fost obligat la plata a 66.486.901,43 lei, reprezentând diferența de tarif pentru transport în perioada martie 2006-aprilie 2008. Așadar, aproape 15 milioane de euro, bani buni de plată pentru prestațiile din urmă cu 7-9 ani ale RATB, în Ilfov.

Datoria depășește bugetul județului

La ședința de consiliu din data de 11 martie, vicepreședintele CJ Ilfov Cristina Manicea i-a informat pe consilierii prezenți că, „Prin adresa înregistrată la CJI cu nr. 1378/11/02.2015, Pri­măria municipiului Bu­­­curești ne-a solicitat să pre­vedem în bugetul instituției noastre, pe anul 2015, suma de 66.486.901,43 lei, obligație sta­bilită prin sentința civilă menționată.” Această solicitare dă naștere unei situații deosebit de grave pentru activitatea Consiliului Județean Ilfov. Suma pe care o are de plătit CJI depășește bugetul local al județului Ilfov. În aceste condiții, Cristina Manicea a anunțat că „prin punerea în executare a sentinței, județul Ilfov va fi considerat în criză financiară și, ulterior, în insolvență, potrivit prevederilor art. 74 și 75 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, cu toate consecințele sociale și economice ulterioare.”

Negocieri pentru stabilirea condițiilor de plată

Soluția pe care o propun reprezentanții CJI, pentru rezolvarea acestei situații, are în vedere art. 5 din Ordonanța Guvernului 22/2002, modificată și completată. Acest articol al actului normativ amintit se referă la efectuarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, potrivit căruia, „creditorul și debitorul pot conveni asupra altui termen (…), precum și asupra unor alte condiții de îndeplinire a oricăror obligații stabilite prin titlu executoriu”. Prin urmare, Cristina Manicea a anunțat că se va solicita grabnic Primăriei Capitalei acordarea unei întâlniri, în vederea stabilirii, de comun acord, prin negociere, a unor termene și  condiții de plată a obligațiilor stabilite prin decizia ins­tanței. Așadar, rămâne de văzut în ce măsură au­toritățile județene vor găsi înțelegere din partea reprezentanților Primăriei Capitalei, în caz contrar, multe dintre proiectele CJI se vor afla în mare pericol de a nu fi duse la bun sfârșit.

 

Speță similară, câștigată de Ilfov!

 

Consiliul Județean Ilfov s-a mai confruntat cu o situație asemănătoare, dar, în acest caz, instanța a dat câștig de cauză autorităților ilfovene. Este vorba de un protocol asemănător, semnat în anul 2008, între CJI și CGMB, consfințit de Hotărârea 57/2008 a Consiliului Județean și de Hotărârea CGMB nr. 346/2008, în urma căruia RATB urma să asigure transportul în Ilfov pentru perioada 26.11.2008-28.02.2010. Și în cazul acestui protocol, autoritățile municipale au acționat în judecată CJI, pentru suma de 33.345.323 lei, reprezentând diferența de tarif aferentă perioadei 26 noiembrie 2008 – 16 iunie 2010. De data aceasta, însă, Curtea de Apel București, prin decizia civilă nr. 2584/6.06.2013, a respins recursul formulat de Capitală. Decizia este irevocabilă. Instanța de fond a TMB respinsese, la rândul său această cerere, motivând decizia de respingere prin faptul că acțiunea reclamantului (CGMB) este inadmisibilă, pe motivul lipsei procedurii prealabile.