Ministerul Educaţiei a supus dezbaterii pu­blice curriculumul pentru clasa pregătitoare, disciplinele care vor fi studiate fiind Dezvoltare per­sonală, Comunicare în limba română, Educaţie pentru societate, Religie, Matematică şi explorarea mediu­lui, Muzică şi mişcare, Tehnologii de informare şi comunicare, Educaţie fizică şi sport, Arte vizuale şi lucru manual.

Programa disciplinei Educaţie pentru societate la clasa pregătitoare urmăreşte integrarea so­cială a copiilor în co­lectivitate prin aplicarea normelor de conduită, copiii fiind învăţaţi regu­lile de politeţe, formulele de salut şi de adresare, precum şi regulile elementare în conversaţie.

La disciplina Edu­caţie pentru societate vor fi combinate ele­mente de geografie lo­cală şi istorie familială şi comunitară, raportate la noţiuni de educaţie civică.

Programa prevede că vor fi învăţaţi să se comporte la şcoală, în familie, pe stradă, în mij­loacele de transport în comun, în sala de spectacole, în excursie şi la muzeu. De asemenea, cadrele didactice îi vor învăţa pe copii normele de igienă personală şi de comportament mo­ral-civic bazate pe res­pect faţă de sine şi faţă de ceilalţi, cinstea, sinceritatea şi grija faţă de lucrurile încredinţate.