Proaspăt numit șef al Direcției Generale a Finanțelor Publice, Claudiu Ristea își propune o abordare nouă a relației dintre Fisc și cetățeanul plătitor de taxe și impozi-te. Domnia sa consideră că această instituție nu ar mai trebui să fie percepută ca un Bau-Bau, care nu are alt scop decât să ia 7 piei de pe spinarea contribuabilui, ci ca un instrument prin activitatea căruia se asigură dezvoltarea și bunăstarea comună.

“ANAF a fost și este privită ca o instituție coercitivă prin care politicul acționează asupra firmelor private, doar în vederea asigurării resurselor la buget”, este de pă-rere șeful DGFP Ilfov. „Este nevoie de schimbarea mentalității, atât a contribuabililor, dar și a funcționarilor publici. Într-un stat modern, Fiscul asigură politicile guver-namentale prin corectarea resurselor bugetare pentru domeniul social, cultural, educațional și asigură condiții egale pentru agenții economici, prin eliminarea evazioniștilor.” Acesta este principiul care stă la baza viziunii asupra activității ANAF al domnului Claudiu Ristea. De aceea, dl. Ristea dorește dezvoltarea unei interfețe cât mai utile contribuabililor, prin acordarea de asistență fiscală de calitate și accesibilă. Domnia sa do­rește o inversare a rolurilor. Plătitorul de impozite nu mai trebuie să fie perceput ca un “adminstrat” de către instituție, ci ca un “client” care să fie tratat corespunzător. Pentru aceasta, DGFP Ilfov pune la dispoziția celor interesați un Compartiment de Metodologie și Asistență, al cărui rol este acela de a-i ajuta pe contribuabili la rezolvarea problemelor de natură fiscală, punând la dispoziția acestora informații gratuite cu privire la modul de aplicare a legislației fiscale, completarea și depunerea declarațiilor fiscale etc. Contribuabilii se pot adresa, prin urmare, fie di-rect la ghișeu, fie ­on-line, la adresa de e-mail asistenta.if@mfinante.ro, sau la numerele de telefon 021.340.16.00/148, sau 021.340.51.89.

Combaterea ­evaziunii, obiectivul prioritar

Claudiu Ristea are, totodată, trei obiective principale, pentru efi­ci­entizarea activității in­stituției pe care o conduce. În primul rând, dorește atragerea integrală la bugetul general consolidat a obligațiilor fiscale, combaterea evaziunii fiscale și destructurarea rețelelor și grupărilor infracționale, dar și eliminarea cazurilor de corupție, abuz sau neglijență din rândul subordonaților. Totodată, Claudiu Ristea și-a propus o reformare  a ­ceea ce el denumește „civism fiscal”, ceea ce presupune schimbarea unor mentalități a administratorilor de societăți comerciale. În momentul de față, foarte mulți dintre aceștia lasă pe ultimul plan plata contribuțiilor la buget sau asigurări sociale, în favoarea achitării furnizorilor, sau a altor obligații materiale. „Civismul fiscal e rămas mult în urmă.”, spune dl. Ristea. „Trebuie să schimbăm această concepție și să-i lămurim pe cei care mai gândesc așa pentru că aceasta este o men­talitate păguboasă, pentru noi, toți.” Oricum, la nivelul județului Ilfov, sunt semne bune anul acesta. Se constată o creștere a încasărilor, cu 550,26 de milioane de lei, cu 30,45% mai mult decât anul trecut. A crescut și nivelul de conformare, în anul 2012 înregistrându-se cu 5,8% mai mulți contribuabili care au depus declarații fiscale, iar sumele au fost cu 28,5% mai mari.

Concret, directorul Ristea și-a propus 5 direcții de acțiune. Rolul principal în această direcție îl va deține Inspecția Fiscală, în ciuda faptului că acest compartiment are un număr  de 45 de angajați, absolut insuficient pentru sarcinile pe care aceștia trebuie să le ducă la îndeplinire. Așadar, se va intensifica activitatea de inspecție fiscală, în special în domeniile cu risc crescut de evaziune, cum ar fi comerțul intracomunitar cu produse agroalimentare. În ultima perioadă s-au monitorizat 158 de societăți, și s-au încheiat 155 de controale. Cu această ocazie, s au dispus măsuri asiguratorii pentru sume estimate la 38 de milioane de lei și s-au confiscat bunuri în valoare de peste 2 milioane de lei. Sunt în curs de desfășurare încă 31 de controale, iar la 6 societăți controalele s-au extins la acțiuni de inspecție generală, de pe urma cărora au rezultat obligații suplimentare în valoare de peste 8 milioane de lei. Cea de-a doua direcție de acțiune o reprezintă monitorizarea atentă a legalității și realității returnărilor de TVA. De la începutul anului au fost verificați un număr de 282 de agenți economici care au solicitat rambursări de TVA. S-a constatat că 195 dintre aceștia au făcut cereri ilegale sau nejustificate în valoare de peste 27 de milioane de lei și, drept urmare, acestea au fost respinse. O altă direcție de acțiune constă în selectarea atentă, pe baza analizei de risc, a potențialilor agenți economici care ar putea recurge la practici fiscale nelegale. A patra direcție de acțiune se bazează pe includerea în activitatea de control a informațiilor primite de la alte instituții ale statului, sau de la organele de urmărire penală, pentru eliminarea a cât mai multor agenți economici cu comportament fiscal fraudulos. Și, în fine, identificarea firmelor „fantomă” și înaintarea către organele de urmărire penală a cazurilor de evaziune. Prin aceste acțiuni ale Inspecției Fiscale, la nivelul județului au fost depistate 175 de astfel de firme, cărora le au fost anulate certificatele de înregistrare TVA și au fost înaintate către parchete 188 de sesizări penale, pentru prejudicii estimate la mai mult de 407 milioane de lei.

„Suntem conștienți că mai este mult de lucru pentru reformarea sistemului.”, concluzionează dl Ristea. „Vrem ca, în viitorul cel mai apropiat, să eliminăm total eva-zionismul în domeniul comerțului cu legume fructe, carne, deșeuri etc. Vom depune toate eforturile pentru a elimina toate clanurile și rețelele care eludează legea. Vom acționa pentru a asigura un climat economic și fiscal propice pentru contribuabilii cinstiți și care să crească gradul de conformare voluntară în ceea ce privește obligațiile fiscale.”, spune cu convingere Claudiu Ristea. Noi nu putem decât să-i urăm succes și să-i ținem pumnii pentru a reuși tot ceea ce și-a propus.