Misiunea organismului internaţional al contabililor, IFAC,  constă în consolidarea profesiei contabile la nivel global, prin  standarde armonizate, capabile să furnizeze servicii de înaltă calitate în interesul public. Consiliul  pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA), din cadrul IFAC, elaborează şi emite prin propria sa autoritate standarde etice de înaltă calitate pentru toţi profesioniștii contabili din lume.

Consiliul Supe­rior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor  Auto­rizaţi din Ro­mâ­­­­­nia ­(CECCAR) a hotărât adoptarea Codului etic internaţional al profesioniştilor contabili, întocmit de IFAC, ca propriul Cod etic naţional al profesioniştilor contabili.

Codul astfel adoptat este obligatoriu să fie respectat de către toţi membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ai asociaţiilor profesionale patronate de Corp, în îndeplinirea serviciilor profesionale realizate în România.

Ceccar a adoptat codul etic IFAC în 1995

În România, în dome­niul eticii profesionale CECCAR a adoptat Codul etic IFAC încă din anul 1995 drept Cod etic Naţional al profesioniştilor contabili şi l-a actualizat constant în funcţie de modificările aduse Codului etic IFAC. Ultima actua­lizare a Codului etic naţional a fost realizată în anul 2011.  

 Codul etic naţional al profesioniștilor contabili din România stabileşte norme de conduită pentru profesioniştii contabili şi formulează principiile fundamentale ce trebuie respectate de către profesioniştii contabili în vederea realizării obiectivelor comune. Profesioniştii contabili din România acţionează în diferite entităţi şi ramuri ale economiei naţionale, ca liber – profesionişti sau ca angajaţi, scopul de bază al Codului trebuie însă întotdeauna respectat. Codul etic naţional  are rolul de a da autoritate serviciilor prestate de profesioniștii contabili şi de a  proteja profesioniștii contabili împotriva implicării acestora în diverse fenomene negative.

Responsabilitate față de interesul public

Profesia contabilă se distinge față de celelalte profesii prin asumarea responsabilităţii faţă de interesul public.

Profesioniștii contabili trebuie să furnizeze servicii de înaltă calitate în interes public. În acest scop relaţiile dintre profesioniştii contabili şi clienţii sau angajatorii acestora, dar şi relaţiile dintre profesioniştii contabili trebuie să respecte unele principii şi reguli de comportament profesional. Aceste principii  au menirea de  a da autoritatea necesară serviciilor respective şi să prevină pătrunderea către utilizatori a unor informaţii financiar-contabile ce pot influenţa negativ deciziile acestora. În numărul următor, vă vom prezenta aceste principii și reguli.