MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE                                                         

Agenţia Naţională de                                                   Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr.10              

 Administrare Fiscală                                                                      sector 3, Bucureşti  

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Ilfov                      Tel : +021 340 16 00                                                                                                          Fax :+021 340 51 82        

                                                                        e-mail:admin.IFIFJUDX01@mfinante.ro                                                                            

Compartiment Presă                                                         

                                                                                                                                              COMUNICAT   DE   PRESĂ


           Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Ilfov, prin Director Executiv Claudiu Ristea, vă informează că în vederea asigurării unui cadru fiscal propice redresarii intreprinderilor mici şi mijlocii aflate în situaţii dificile datorate crizei actuale şi lipsei de lichidităţi, prin Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, au fost introduse prevederi privind implementarea unui sistem de plata a TVA, la încasarea facturilor, cu intrare in vigoare la data de 1 ianuarie 2013.   

Având în vedere caracterul de noutate al acestor prevederi s-a considerat necesar să fie luate masuri suplimentare pentru a aduce la cunostinţa contribuabililor modul de aplicarea a sistemului TVA la încasare.

Specialiştii din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Ilfov, vor asigura informarea contribuabililor  la sediul CECCAR , situat in Intr.Pielari (Nestorel) nr.1, sector 4, Bucuresti, sala Spiridon Iacobescu, în zilele de 27 noiembrie şi 4 decembrie a.c, in intervalul orar 14.00-16.00.

Participarea la acest eveniment se va realiza in limita locurilor disponibile şi în ordinea înscrierii. Pentru inscriere, vă rugăm să trimiteţi datele dumneavoastră de identificare (nume, asociatie, telefon, e-mail, fax, etc) la adresa: Asistenta.IF@mfinante.ro

Termenele limită pentru înscriere :

– 26 noiembrie, ora 16.00, pentru evenimentul din data de 27 noiembrie a.c

– 30 noiembrie, ora 16.00, pentru evenimentul din data de 04 decembrie a.c


Accesul  Contribuabililor va fi GRATUIT.