Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10

sector 3, Bucureşti

Tel : +021 340 16 00

Fax :+021 340 51 82

e-mail : admin.IFIFJUDX01@mfinante.ro

 

 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 

 

Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Ilfov   

                          

 COMUNICAT   DE   PRESĂ


21 decembrie – noul termen pentru declararea/ plata creanţelor fiscale aferente lunii noiembrie


Pentru a veni în sprijinul contribuabililor care doresc să acorde personalului zile libere după 25 decembrie, prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului a fost completată Ordonanţa Guvernului nr.92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală, în sensul că după art.111 din OuG nr.92/2003, a fost introdus art.111¹, potrivit căruia, creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi se declară până la data de 21 decembrie.

Aceste prevederi se aplică pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2012 al căror termen de declarare şi plată devine 21 decembrie 2012.

Informaţii detaliate se pot obţine la:

 

  • birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice
  •  telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.0314039160.