COMUNICAT DE PRESA

 

Asigurarea competenţelor profesionale necesare şomerilor în vederea încadrării si reîncadrării lor şi creşterea numarului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă cuprinse la cursuri reprezinta un obiectiv prioritar al Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov si  în anul 2014.

Activitatea de formare profesională a adulţilor din România în ultimii ani a constituit o prioritate naţională. În sensul reglementărilor actuale adulţii sunt persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă şi pot participa la programe de formare profesională, în condiţiile legii.

Formarea profesională este o măsură activă definitorie pentru desăvârşirea profilului profesional al oricărei persoane aflate în căutare de loc de muncă, ştiut fiind faptul că prin asigurarea creşterii şi diversificării competenţelor profesionale ale şomerilor se ating, concomitent, două obiective specifice: satisfacerea cererilor imediate pe piaţa muncii şi creşterea şanselor de ocupare în muncă a şomerilor.

Pentru atingerea acestui obiectiv , Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Ilfov anunţă următoarele cursuri de formare profesională, ce se vor organiza în anul 2014:

 

CALIFICARE  Bugetul asigurarilor de stat ( BAS ) :

– Bucatar : 42 persoane

– Comerciant vanzator marfuri alimentare : 42 persoane

– Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze : 28 persoane

– Lucrator comercial : 28 persoane

– Lucrator in structuri pentru constructii : 14 persoane

– Ospatar ( chelner ) vanzator in untati de alimenatie : 28 persoane

– Operator confectionar industrial : 14 persoane

– Comunicare in limba engleza : 14 persoane

– Inspector resurse umane : 28 persoane

– Operator introducere validare si prelucrare date : 28 persoane

 

CALIFICARE Fondul Social European (  FSE ):

– Cosmetician : 18 persoane

– Manichiurist – pedichiurist : 18 persoane

 

Educaţia şi formarea profesională au devenit mai importante ca niciodată în a determina oamenii să aleagă calea reuşitei permanente în cariera. Învăţarea continuă deschide perspectiva construirii unei vieţi împlinite şi pline de satisfacţie, cu efecte pozitive asupra mediului economic şi social.

 

 

Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Ilfov din Bucureşti, str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4, la telefon (021)330.20.14, 0785/280.308; 0785/280.309, pe site-ul A.J.O.F.M. – Ilfov (www.ilfov.anofm.ro) sau la punctele de lucru ale A.J.O.F.M. Ilfov.