COMUNICAT DE PRESĂ

Cursuri de formare profesională

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Ilfov organizează cursuri de  formare profesională pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, asigurând creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale, în scopul integrării acestora pe piaţa muncii.

Cursurile organizate de A.J.O.F.M. Ilfov pentru anul 2013 sunt următoarele:

comerciant vânzător mărfuri alimentare (trei cursuri);

instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze (două cursuri);

bucătar (trei cursuri);

operator introducere validare şi prelucrare date (patru cursuri);

ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie (un curs);

inspector resurse umane (trei cursuri);

lucrător în comerţ (cinci cursuri).

  Cursurile organizate sunt pentru persoanele indemnizate şi neindemnizate care sunt luate în evidenţele agenţiei.

       Actele necesare pentru înscrierea la cursuri sunt următoarele: CI./BI. (xerocopie şi original); certificat de naştere (xerocopie şi original); certificat de căsătorie (xerocopie şi original); dovada absolvirii studiilor (adeverinţe, certificat, diplome); documentul medical care să ateste că persoana este aptă din punct de vedere medical; adeverinţă de venit emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice (Ilfov); cerere de înscriere la programul de formare profesională; recomandare în urma activităţii de informare şi consiliere profesională.

       Pentru înscrieri, persoanele interesate se pot adresa la  tel. nr. (021)332.37.08; 330.20.14; 0785/280.308; 0785/280.309 sau la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov din str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4, Bucureşti, Compartimentul  Consiliere şi Orientare Profesională.