MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Ilfov

 

Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10

sector 3, Bucureşti

Tel : +021 340 16 00

Fax :+021 340 51 82

e-mail : admin.IFIFJUDX01@mfinante.ro

                                                                                                                     

                                     COMUNICAT  DE  PRESĂ


         Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Ilfov, vă informează faptul că de la 1 februarie 2013, au intrat în vigoare o serie de modificari  în domeniul tuturor impozitelor şi taxelor majore; impozit pe venit, impozit pe profit, accize, TVA, CAS, precum şi revizuirea semnificativă a sistemului de impozitare a veniturilor din activităţi agricole.

Limita veniturilor pentru care o firmă intră în sistemul microintreprinderilor coboară la 65.000 euro , iar pentru anul 2013 sunt obligate la plata impozitului pe veniturile  microintreprinderilor, incepand cu 1 februarie 2013, şi persoanelor juridice romane platitoare de impozit pe profit care la data de 31decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute  de acest sistem de impunere.

Persoanele juridice care au realizat venituri între 65.001 euro si 100.000 euro şi care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la modificările aduse prin proiectul de ordonanţă păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013.

În acelasi timp, persoanele  juridice nou-infiintate sunt obligate sa plateasca impozit  pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal.

Potrivit reglementărilor în vigoare, o companie este încadrată în categoria microintreprinderilor  dacă are cel mult nouă salariaţi şi a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro.

De asemenea, Codul Fiscal modificat prevede impozitarea cu 50%, de la 1 februarie, a contractelor  de  consultanta si prestari servicii cu firme înregistrate în paradisuri fiscale şi state cu care Romania nu are acorduri de evitare a dublei impuneri.

O alta modificare se refera la cresterea nivelului accizelor pentru berea realizata de micii producatori de bere. Proiectul de act normativ, mentioneaza ca aceste cote de accize pentru bere şi băuturi fermentate, altele decat bere si vin, trebuie corelate cu conţinutul de alcool şi procesul de producţie.

Potrivit prevederilor actuale, atât berea cât şi bauturile fermentate liniştite, altele decât bere şi vin, sunt definite în funcţie de încadrarea tarifară, (neexistând precizări din punct de vedere al materiilor prime utilizate în procesul de producţie), se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Noul Cod Fiscal vizează şi includerea în sfera veniturilor impozabile a veniturilor din silvicultură şi piscicultură, impozitul urmand a avea o cotă de 16%.

Modificarile vizează revizuirea sistemului de impozitare a veniturilor din activităti agricole prin extinderea sferei veniturilor impozabile prin includerea celor din creşterea şi exploatarea animalelor, precum şi a veniturilor din silvicultură şi piscicultură, precum şi determinarea venitului anual pentru veniturile din activităţi agricole numai pe baza normelor anuale de venit şi eliminarea modalităţii de determinare  a venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate în partida simplă

De asemenea noul Cod, stabileşte nivelul normelor de venit anual în sistem real, potrivit regulilor de impunere proprii veniturilor din activităţi independente şi stabilirea nivelului normelor de venit , pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi pană la sfârşitul anului fiscal.

Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit  se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se aprobă şi se publică de către directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice,până cel tarziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.