Undă verde de la Inspectorat! Gata pentru un nou an școlar!

O rețea școlară cu 194 de unități de învățământ (din care 48 în mediul urban și 146 în mediul rural) și 45.436 de elevi (efectiv în ușoară creștere față de anul trecut, respectiv cu 4,75% – din care 8.842 pentru nivel preșcolar, 16.647 – nivel primar, 11.908 de elevi în 505 clase de gimnazial, 7.802 în ciclu liceal, 95 de elevi în școala profesională și 142 la postliceale) este gata de începerea unui nou an școlar – 2014-2015.

Stadiul pregătirii unităților de învățământ ilfovene, din perspectiva resurselor umane, dar și materiale, cu doar trei zile înainte de 15 septembrie a.c., ne-a fost prezentat de către inspectorul școlar general al județului, Grigore Vasile. Potrivit acestuia, în anul școlar care tocmai a început există 2.469 de norme didactice, din care 2.056 (reprezentând un procent de peste 80%) sunt ocupate cu personal calificat. În sistemul de învățământ ilfovean sunt 1.760 de profesori titulari.

Baza materială

În mai mult de jumătate din totalul unităților, starea spațiilor de învă­țămînt este foarte bună și, doar în 5, starea este una satisfăcătoare, cu spații mici de studiu și mobilier vechi. Două dintre unități funcționează în alte spații – Liceul Penitenciar Jilava și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș – Structura Vidra, iar patru unități și-au deschis porțile în alte sedii – Șc. nr. 1 Pantelimon, aflată în reparații capitale (elevii au fost comasați în Corpul A, care a fost extins pentru a mări capacitatea), Grădinița nr. 2 din Dârvari – micuții au fost mutați la Șc. nr. 2 din localitate, la Șindrilița – elevii de la Șc. nr. 3, din lipsă de spațiu, până la finalizarea lucrărilor la noua locație, învață în sediul Grădiniței 2 din Șindrilița, iar la Snagov, la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș – structura Tâncăbești – au fost comasate clasele, în Corpul C al Ș.E.I. Periș.

În ceea ce privește autorizațiile sanitare de funcționare și avizele sanitar veterinare – 179 dintre unități au autorizații sanitare în termen, procentul fiind, așadar, de peste 90%. 1% dintre unități funcționează doar cu aviz provizoriu și o singură grădiniță – Gr. Nr. 1 din Otopeni – din cauza faptului că este o unitate suprapopulată nu are nici autorizație sanitară și nici aviz provizoriu de funcționare.

În continuare, se înregistrează unele probleme în asigurarea utilităților, la Gr. Nr. 1 din Otopeni, unde, din cauza numărului mare de copii înscriși, circuitele nu sunt respectate, la Șc. nr. 2 din Crețești, Vidra și în unitățile arondate, apa nu este potabilă, la Gr. nr. 1 Netezești, Nuci – grupurile sanitare sunt necorespunzătoare, iar la Șc. nr.3 Șindrilița, Găneasa – spațiile sunt im­proprii, grupurile sanitare sunt în exterior, lipsesc apa curentă și canalizarea.

Din totalul celor 33 de unități care furnizează masă caldă (prin bucătărie proprie sau catering), 8 nu au aviz sanitar veterinar și pentru siugranța alimentelor, documentele fiind însă, în curs de obținere.

Mobilier, mașini, combustibili și rechizite

Pentru anul școlar care tocmai a început, Ministerul Educației nu a avut prevederi legale pentru finanțarea achiziționării de mobilier școlar pentru clasa pregătitoare. În aceste condiții, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov a recomandat unităților de învățământ să solicite sprijin autorităților locale în vederea achiziționării mobilierului, pentru completarea deficitului, acolo unde a fost cazul – mai ales că, așa cum arătam la începutul articolului – anul acesta s-au înscris la școală mai mulți elevi decât în anii anteriori.

În ceea ce privește microbuzele școlare – în Ilfov – doar 50 de unități dețin astfel de autovehicule. Iar la capitolul ”Aprovizionare combustibili”, doar în 3 dintre cele 17 unități unde încălzirea este asigurată cu sobe sau centrale termice proprii pe lemn sau cu butelii GPL – aprovizionările vor fi gata la finele lunilor septembrie și octombrie 2014. În restul unităților, aprovizionarea s-a făcut în proporție de 100%.

Pentru achiziționarea de rechizite școlare, în anul 2014-2015, MEN a alocat IȘJ Ilfov 121.285 de lei. Pe 10 septembrie, rechizitele școlare au fost livrate și s-a început distribuirea lor către unitățile școlare.

Fișe de lucru pentru clasa I

Suma centralizată la nivel de județ, pentru anul școlar 2014-2015, pentru contractele încheiate cu editurile furnizoare de manuale școlare a fost de 183.257,42 de lei, din care 16.953,38 de lei reprezintă rabatul cuvenit IȘJ Ilfov, iar suma decontată editurilor este de 166.304,04 lei. Suma alocată pentru completarea stocurilor de manuale școlare, prin retipăriri, pentru 2014-2015, a fost de 186.830,30 de lei pentru manualele claselor III-X.

Pentru clasa I și a II-a vor fi tipărite manuale noi, dar, deocamdată se va lucra pe manuale în format digital și se vor folosi materiale realizate de către învățători (spre exemplu – fișe de lucru).