Cererile de acord prealabil pentru ajutorul de stat pentru motorină se depun până în 13.12.2013 – pentru trim. IV 2013 și până în 31.12.2013 – pentru trim. I, II și III 2014. 

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri). Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt:                                                                                      

a) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, grupuri de producători sau organizații de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrate în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantațiilor viticole, alte evidențe funciare și care exploatează terenuri agricole;                                                                                                          

b) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale și/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizații de producători recunoscute, care sunt înregistrați în Registrul național al exploatațiilor și care dețin, cresc sau exploatează animale;

c) organizațiile de îmbunătățiri funciare și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare înscrise în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare și Administrația Na­țio­nală a Îmbunătățirilor Funciare;                                                                                               

d) universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol.

Beneficiarii nu trebuie să fie în dificultate financiară, respectiv persoane supuse procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare și să nu fi fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat. Cererile de acord prealabil pentru finanțare prin rambursare se depun la Centrul Județean Ilfov al APIA. Acordul prealabil pentru finanțare se emite de către CJ APIA, în termen de cel mult 20 de zile de la data depunerii cererii. Cererile de plată se depun până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea, însoțite de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină achiziționate și utilizate aferente trimestrului respectiv precum și de documentele fiscale de vânzare emise de furnizori. Beneficiarii care au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de trei ani.