Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii este a administratorului, ordonatorului de credite sau a altei persoane care are obligaţia gestionarii entităţii respective.

Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine fie directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine fie persoanelor fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu care au fost încheiate contracte de prestări servicii.

Pe de altă parte, pentru a putea conduce afacerea corespunzător, orice manager are nevoie de un minimum de cunoştinţe în domeniul financiar-contabil. Aceste cunoştinţe au, pe de o parte, rolul de a asigura faptul că afacerea este securizată din punct de vedere al raportărilor financiare şi fiscale, iar pe de altă parte dau posibilitatea managerilor de a interveni atunci când este cazul şi de a lua o serie de decizii care să permită optimizarea din punct de vedere financiar şi fiscal.

În cele ce urmează sunt expuse câteva informaţii minimale pe care managerii ar trebui să le aibă în vedere atunci când este vorba despre supervizarea activităţii desfăşurate de către departamentul financiar-contabil.  Există o serie de verificări minime care se pot efectua pentru a vă asigura că lucrurile nu sunt foarte grave din punct de vedere financiar-contabil. Acestea se referă la:

– verificarea depunerilor lunare/trimestriale în termen a declaraţiilor privind TVA, impozitul pe profit/veniturile micro-întreprinderilor, datoriilor salariale şi similare la bugetul statului, etc.

– verificarea lunară a existenţei balanţei de verificare, a jurnalelor de cumpărări şi vânzări precum şi verificarea înregistrării tuturor tranzacţiilor pe care le-aţi efectuat;

– în cadrul balanţei de verificare se vor urmări cel puţin soldurile cu clienţii şi furnizorii şi se va avea în vedere dacă aceste solduri corespund cu evidenţele dumneavoastră extracontabile (dacă acestea există);

– obţinerea cel puţin de două ori pe an a unei fișe de plătitor de la Administraţia Financiară şi verificarea acesteia sub aspectul depunerii tuturor declaraţiilor şi a sumelor datorate;

– cu ocazia inventarierii de sfârşit de an se va verifica concordanţa valorilor inventariate cu evidenţele extracontabile ţinute de manageri sau de alţi angajaţi.

7 reguli pentru a asigura buna funcționare a contabilității în cadrul societății dumneavoastră:

1. Contabilul trebuie sa fie parte a soluției, nu parte a problemei;

2. O problemă care nu a fost comunicată nu va fi niciodata rezolvată;

3. Simplul fapt că așa s-a făcut în trecut nu înseamnă că s-a făcut corect;

4. Niciodată nu veți ști unde veți ajunge dacă nu știți unde ați fost;

5. Întrebați de ce, nu cum.

6. Nu bănuiți, căutați experți!

7. Niciodată să nu încercați să reparați un geam spart. Schimbați-l!