Atenţie, elevi ilfoveni!

Dragobetele a venit la Consiliul Județean Ilfov (CJI) cu ședință ordinară, condusă de vicepreședintele CJI, Cristina Manicea, întâlnire ce a avut pe Ordinea de zi 12 puncte principale și un capitol de subiecte diverse. Printre cele 12 puncte s-a regăsit alegerea, cu 28 de voturi, a Cristinei Manicea, ca reprezentant al CJI în Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ Special – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș și în anul școlar 2013-2014.

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș funcționează din 1978, ca școală ajutătoare, iar în 2006 a devenit unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Inspectoratului Școlar Ilfov cu finanțare de la CJI. În cadrul Centrului sunt înscriși elevi cu diferite tipuri și grade de dizabilitate, cu vârste între 6 și 18 ani.

Alte proiecte aprobate de consilierii județeni, prin vot secret (și trecute pe Ordinea de zi, la secțiunea Diverse), au avut ca subiecte înlocuirea unui membru în CA al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov (în cazul de față – înlocuirea lui Nicolae Păun cu Gheor­ghe Roman), propunere ce a primit 24 de voturi pentru și 4 împotrivă, dar și înlocuirea a doi dintre cei trei primari reprezentanți ai Ilfovului în Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) – respectiv, Valentin Laurențiu Condu (Dobroiești) și Dumitru Ruse (Măgurele), cu Florentin Costel Pandele (Voluntari) și Petre Iacob (Popești – Leordeni).

Și tot la capitolul Diverse s-au aprobat asocierile județului Ilfov, prin CJI, cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov (în vederea implementării platformei informatice – ”catalog de note ­on-line”, la nivelul unităților de în­vățământ ilfovene, asociere apreciată ca oportună – ”informarea părinților cu privire la situația șco­lară a elevilor fiind una dintre modalitățile de prevenire a absenteismului și de îmbunătățire a per­formanțelor școlare”) și cu Inspectoratul Jude­țean de Poliție Ilfov (în vederea realizării obiectivului ”Creșterea gradului de operativitate a lucrătorilor de ordine publică și poliție rutieră din mediul urban și rural pentru descoperirea autorilor în cauzele cu autori necunoscuți și prevenirea producerii accidentelor rutiere”).

Riscuri acoperite

Alte proiecte de hotărâre, toate adoptate, au făcut referire la definitivarea ”Programului anual de achiziţii publice pe anul 2014”, sau aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor – al județului Ilfov – actualizat 2014. Pentru acesta din urmă, lt. col. Irinel Precup, comandant adjunct al ISU Ilfov, prezent la ședință, a ținut să ofere câteva informații despre riscurile noi apărute la nivelul județului – riscul de înzăpezire, de inundații sau a unui seism mai puternic, care ar afecta, spre exemplu, Capitala – riscul blocării căilor de comunicații în cazul evacuării bucureștenilor din oraș.

S-au mai aprobat, de asemenea, modificarea și completarea Hotărârii CJI 19/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al CJI, în sensul în care, unele servicii s-au transformat în birouri, dar și modificarea și completarea Hotărârii CJI 162/30.09.2009 privind asocierea Consiliului cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ­(DGASPC) Ilfov pentru dezvoltarea de proiecte de interes județean și accesarea fondurilor aferente Programului Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, DMI 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea/extinderea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Punctele 6 și 7 de pe Ordinea de zi, care au trecut de aprobarea consilierilor județeni, au cuprins proiectele de hotărâri pen­­tru aprobarea rezultatului inventarierii pe 2013 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov, dar și a documentației de atribuire prin licitație publică a unui teren situat în Buftea și aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean.

Da, pentru București – Ilfov Multimodal Hub

În continuare, au primit aprobarea consilierilor proiectele de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a unui spațiu dintr-un imobil aflat în domeniul privat al judeţului şi administrarea CJI; privind participarea județului Ilfov prin CJI în cadrul proiectului ”Dezvoltarea și dotarea cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în regiunea București-Ilfov”; privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între CJI, ”CFR” S.A., Compania Națională ”Aeroporturi București” S.A., Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Na­ționale S.A., Consiliul Local Moara Vlăsiei, Consiliul Local Otopeni, Consiliul Local Tunari, Consiliul Local Dascălu și, nu în ultimul rând, proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii cererii de finanțare aferente proiectului ”The BIMH – Bucharest Ilfov Multimodal Hub” în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin in­termediul programului TEN – T.

Proiect de importanţă regională

În urma consultărilor recente cu reprezentanții Comisiei Europene – Directoratul General pentru Mobilitate și Transport, CJI a identificat posibilitatea finanțării studiilor tehnice privind construirea unui nod de transport intermodal în zona Otopeni – Tunari – Moara Vlăsiei, prin intermediul Programului TEN-T, care are ca termen limită pentru depunere data de 11 martie 2014.

Proiectul de realizare a ”BIMH” (cu o valoare totală de 1,9 milioane de euro) va interconecta trei căi de comunicații (ferată, aeriană și rutieră) și va permite realizarea unui parc logistic. Studiile pentru construcția nodului intermodal vor include realizarea următoarelor componente:

 terminal Cargo Aeroport, 

 terminal Cargo CFR,

 conexiuni rutiere între Cargo Aeroport și Cargo CFR cu autostrada A3, centura existentă a Bucureștiului și noua centură/drumuri județene,

 stație pasageri CFR – Aeroport și,  modernizarea conexiunii CFR existente în zonă și a liniei CFR – Aeroport – București – Gara de Nord.

Contribuția proprie a județului Ilfov, prin alocarea din bugetul CJI a fondurilor necesare pentru cofinanțare este de 950.000 de euro, reprezentând cota de 50% aferentă Consiliului din totalul cheltuielor eligibile.