Sedința Consiliului Județean Ilfov (CJI), din 17 noiembrie a.c., a avut pe Ordinea de zi mai mult de 10 proiecte de hotărâri extrem de importante pentru județ.

Condusă de preșe­dintele CJI, Marian Petrache, ședința a început cu o discuție în afara Ordinii de zi, legată de lista obiectivelor de investiții finanțate de către ministerul Dezvotării, în Ilfov, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Lista a fost obținută cu greu de la minister și nu a fost publicată în Monitorul Oficial pentru că alocarea banilor prin PNDL se face, din 2014, prin ordin de ministru (până nu de mult timp, Liviu Dragnea). Se poate spune că vorbim de o modalitate în premieră a ultimilor 25 de ani – când un singur om poate să dispună, după considerente proprii, de sume importante de bani – spre exemplu, numai pentru Ilfov fiind vorba de circa 1.420 de miliarde de lei vechi. Această lista cuprinde, așadar, alocațiile de la bugetul de stat pentru 2015-2018, pentru obiectivele de investiții menționate în document. Ea a fost prezentată consilierilor județeni pentru ca aceștia să-și facă o imagine asupra sumelor repartizate fiecărei localități din județ. Conduce în top, spre exemplu, Corbeanca – cu 23 de milioane de lei, alocate pentru modernizarea, repararea și întreținerea rețelei stradale și a parcărilor aflate în administrarea CL Corbeanca, Grădiștea – cu 13 milioane de lei, pentru sistem centralizat de alimentare cu apă, Dragomirești Vale, cu 11 milioane de lei, tot pentru sistemul de alimentare cu apă sau 1 Decembrie, cu aproape 11 milioane de lei pentru modernizare drumuri de interes local în comună.

De aceste alocări s-a ținut cont și atunci când s-a făcut repartizarea de către CJI a sumelor defalcate din TVA, necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale conform HG 911/2015 (după cum vom vedea mai jos).

 

Buget rectificat

Primul dintre proiectele supuse aprobării consilierilor județeni, și care a trecut fără probleme de votul acestora, a vizat rectificarea bugetului local al Ilfovului, pe 2015, atât la partea de venituri, cât și la cea de cheltuieli. Astfel, s-au majorat bugetele capitolelor Învățământ – cu 351.000 de lei, Sănătate – cu 1.439.000 de lei, Asigurări și Asistență Socială – cu 2.138.169 de lei, Camera Agricolă – cu 116.000 de lei și Transporturi – cu 2.704.000 de lei.

De asemenea, s-a aprobat repartizarea pe UAT-uri (numai comune) a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale (așa cum precizam mai sus).

7.300.000 de lei în total, iar distribuirea ur­mărește, potrivit pre­șe­dintelui Marian Petrache, reechilibra­rea bugetelor tuturor localităților ilfovene, după ce ”unele au supt la mai multe țâțe, iar altele nu au supt deloc”. Astfel, pentru Chiajna s‑au alocat 230.000 de lei, Cornetu – 290.000 de lei, Moara Vlăsiei – 350.000 de lei, Petrăchioaia – 360.000 de lei

Nuci – 400.000 de lei, Copăceni – 470.000 de lei, câte 500.000 de lei pentru Afumați, Ba­lo­­­tești, Brănești, Clinceni, Corbeanca, Dascălu, Domnești, Jilava și Tunari și 700.000 de lei pentru Dragomirești-Vale.

Și, legat tot de buget, punctul al doilea al Ordinii de zi a vizat aprobarea contului de execuție al bugetului local al ju­dețului pentru trimestrul III 2015.

 

Alte proiecte aprobate

Consilierii județeni au aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Spitalului de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu”, Bălăceanca, document aprobat în ședința Comitetului director al spitalului, pe 20.10.2015, care a primit avizul sindicatelor reprezentative pe unitate și a fost avizat în ședința CA din 27 octombrie a.c.

Într-o speță mai veche, în care cu ani în urmă, CJI era asociat unic al firmei SC IF Pres Com SRL, a cărei activitate, în prezent, este suspendată, s-a dispus, de către ANAF, plata unor amenzi contravenționale. Valoarea totală a acestora – 6.000 de lei – trebuie achitată de CJI, în 120 de zile, pentru a nu atrage penalizări. Consilierii județeni au fost de acord cu această plată, iar ulterior, CJI și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov vor întreprinde demersurile legale ce se impun pentru recuperarea sumei de la persoanele care se fac răspunzătoare în cauză.

În continuare, Irinel Scrioșteanu și Geanina Chirazi au fost desemnați să reprezinte CJI în Consiliul Director al Asociației ”Măgurele Science Park”.

Iar HCJI 86/2014 privind organizarea parcului auto al CJI și stabilirea normativelor proprii privind consumul lunar de carburanți pentru mijloacele de transport din dotare a fost, de asemenea, modificată în ședința din 17 noiembrie a.c.

 

500.000 de lei pentru Patriarhia Română

S-a aprobat, de asemenea, acordarea unui sprijin financiar pentru Patriarhia Română. Valoarea acestuia a fost stabilită la 500.000 de lei și are ca destinație efectuarea lucrărilor de construcție la Trapeza de la Centrul Misionar ”Familia” din Pantelimon (fosta Mănăstire ”Sf. Pantelimon”, din B-dul. Biruinței nr.3). Împrumutul vine în completarea fondurilor proprii ale unității de cult.

 

Protocol de colaborare
și act constitutiv

A trecut fără probleme de votul consilierilor județeni și încheierea între CJI – DGASPC Ilfov și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a Protocolului de cooperare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor.

În continuare, au fost aprobate Statutul și Actul constitutiv ale Asociației care a luat ființă între CJI, Măgurele High Tech Cluster și Fundația Institutul Național pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii pentru constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea centrului de sprijin a afacerilor ”Ilfov Business Hub”. Este vorba despre un incubator de afaceri, în cadrul proiectului ”Antreprenoriatul – șansa unui viitor mai bun pentru tineri”, finanțat în cadrul POSDRU.

Și, de asemenea, a fost votată modificarea HCJI 91/30.09.2015 pri­­vind aprobarea listei aso­ciațiilor finanțate prin intermediul proiectului ”În­­tre­prinderile socia­le responsabile” și a con­tractului de subvenție standard.

 

Expropriere pentru Canalul colector Buftea

Un alt proiect de hotărâre extrem de important pentru Ilfov, adoptat cu unanimitate de voturi, a fost cel privind declararea de utilitate publică de interes local pentru lucrarea ”Canal Colector ape uzate Buftea-București” a trosonului aferent comunei Mogoșoaia. Expro­priatorul lucrării este CJI, iar prezentul act de expropriere va fi adus la cunoștința publică prin afișare la sediile CJI și CL Mogoșoaia. Există, de asemenea, un calendar al exproprierii, care începe cu data de 2 decembrie 2015 și se încheie la 30.04.2016.