În ultimii doi ani de zile, de când la conducerea CJI se află președintele Marian Petrache, în Ilfov au fost implementate o serie de proiecte menite să crească gradul de civilizație și bunăstare al ilfovenilor. Multe din aceste proiecte, în cadrul unor Axe, Programe Operaționale Regionale (POR) și Domenii Majore de Intervenție (DMI)  au beneficiat și de fonduri europene.

În domeniul social, prin intermediul POR, în cadrul DMI 3.2, „Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, au fost demarate 5 proiecte. Ele vizează îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii. Cele cinci proiecte au ca scop reabilitarea modernizarea dezvoltarea, extinderea şi echiparea  infrastructurii sociale a centrelor de plasament din Ciolpani, Voluntari, Periş, Săftica şi Domneşti.

 Stadiul lucrărilor

Dintre proiectele amintite, lucrările au fost finalizate, deja la centrul din Ciolpani. La centrul din Voluntari, s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor. Acum proiectul se află la faza de semnare a contractelor pentru dotări.

La Periș au fost terminate lucrările de execuţie la un corp de clădire. În acest caz, se va face o recepţie parţială, aici fiind necesară revizuirea proiectului tehnic, deoarece a apărut necesitatea unor lucrări neprevăzute la cel de-al doilea corp de clădire. De asemenea, pentru corpul dat în folosinţă, au fost achiziţionate dotările necesare. 

La centrul maternal Săftica, – judeţul Ilfov două dintre cele trei corpuri sunt terminate în proporţie de 95%. Între timp, a fost reziliat contractul de lucrări, deoarece fusese subcontractat. Din cauza problemelor apărute la execuţie, precum şi a lucrărilor suplimentare necesare, se va efectua o nouă expertiză tehnică, care va avea ca rezultat refacerea proiectului tehnic. Astfel, urmează o nouă procedură de achiziţie.

Centrul medico-social Domneşti este executat, în proporţie de aprox. 40%. Şi la acest centru sunt necesare lucrări suplimentare și, de aceea, astfel încât s-a decis finalizarea contractului în faza actuală. Urmează refacerea proiectului tehnic şi o nouă procedură de achiziţie.

Din cauza contestațiilor, proiectul de reabilitare a Spitalului Județean bate pasul pe loc

Proiectul, care beneficiază de o finanțare de aproape 88 de milioane de lei, prevede creşterea calităţii serviciilor medicale oferite populaţiei de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov şi alinierea acestora la standardele Uniunii Europene. Se vor realiza lucrări de consolidare şi reabilitare a finisajelor interioare şi exterioare, se va face recompartimentarea spaţiilor existente și se va dota spitalul cu echipamente medicale moderne (computer tomograf, rezonanţă magnetică nucleară, ecograf Doppler, ecograf 3D, echipament litotriţie extracorporală). Din păcate, demararea lucrărilor trenează din cauza contestării procedurii de achiziție. Până atunci, se așteaptă decizia CNSC.

Au fost reabilitați 100 de kilometri de drumuri

În cadrul Programului Operaţional Regional, D.M.I. 2.1, au fost reabilitați aproximativ 100 km de drumuri judeţene, prin 11 proiecte. Alte 4 proiecte sunt pe lista de aşteptare, cu şanse mari de finanţare pentru două dintre ele.

În cadrul DMI 1.1 au fost concepute două planuri integrate de dezvoltare urbană, în parteneriat cu oraşele Voluntari şi Buftea, care includ reabilitarea unor drumuri, crearea de parcuri şi spaţii verzi, dezvoltarea iluminatului public dotări cu camere de supraveghere modernizarea aliniamentelor de spaţii verzi și  protejarea mediului înconjurător.

De asemenea, la nivel județean, există 15 proiecte de reabilitare a unor școli din judetul Ilfov, unele dintre ele finalizate, sau aflate în stadiu avansat de execuție.

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Ilfov

Unul dintre cele mai importante proiecte, la nivel județean, este cel care privește managementul integrat de gestionare a deșeurilor. Pentru implementarea lui, 32 de localități, împreună cu CJI, au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ECOSAL. Valoarea proiectului se ridică la  40.193.320 euro și presupune înființarea  unei stații de sortare a deșeurilor solide, la Chitila și a unei stații de tratare mecano-biologică a deșeurilor, la Popești-Leordeni. De asemenea, vor fi achiziționate echipamente de colectare a deșeuri lor (pubele, containere, compostoare) și stații de concasare a deșeurilor din construcții și demolări.

Apă și canal, în tot județul

Un alt proiect care va avea un impact deosebit asupra gradului de civilizație din Ilfov este modernizarea și extinderea sistemului de alimentare și tratare a apei și a sistemului de colectare și tratare a apei uzate în judeţul Ilfov, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei, prevăzute în Tratatul de Aderare și în Directivele Europene. Proiectul constă în principal în măsuri de reabilitare/execuţie a surselor de apă, extinderea și reabilitarea conductelor de aducţiune și a staţiilor de tratare a apei, extinderea și reabilitarea reţelei de distribuţie și a rezervoarelor de apă, construcţia și reabilitarea staţiilor de pompare, precum și reabilitarea și extinderea reţelelor de canalizare, inclusiv construcţia și reabilitarea staţiilor de epurare. În acest scop, se vor aloca 370 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene.

Prin toate proiectele derulate de CJI, se doreşte îmbunătăţirea nivelului de trai al cetăţenilor din judeţ,  crearea de noi locuri de muncă, protecţia mediului înconjurător, reabilitarea diferitelor clădiri de interes public, precum şi căile de acces la acestea, reabilitarea drumurilor judeţene şi descongestionarea traficului din judeţ, dotarea cu echipamente moderne a obiectivelor vizate, îmbunătăţirea facilităţilor din domeniul social etc.  

Ultima oră: CJI a anunțat că s-a lansat licitația pentru aplicația de finanțare privind Masterplanul II pentru apă și canal.

15 localități vor beneficia de informatizarea Registrului Agricol

Aceasta presupune achiziţionarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol, în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare și implementarea soluţiilor software. Cele 15 localități care vor beneficia de acest proiect sunt:  Domnești, Ciorogârla, Cornetu, Dărăști-Ilfov, 1 Decembrie, Copăceni, Mogoșoaia, Nuci, Grădiștea, Tunari, Ciolpani, Gruiu, Petrăchioaia, Clinceni și Vidra. Valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 6, 595 milioane de lei.

Nod intermodal, la Moara Vlăsiei

Este unul dintre proiectele de mare anvergură pe care îl vizează CJI. El va avea ca efect dezvoltarea economică a judeţului Ilfov, datorată creșterii traficului de marfă și pasageri, prin conectarea căilor de transport rutiere, aeriene și feroviare. Proiectul presupune realizarea legăturilor cu nodul rutier de la autostrada A3, conectarea rutieră la viitoarea autostradă A 0, de ocolire a Bucureștiului, conectarea la reţeaua de căi ferate și creșterea gradului de accesibilitate a Aeroportului Henri Coandă.