Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în această perioadă se desfăşoară controlul/supracontrolul la fața locului, în exploatațiile de bovine, ovine și caprine, pentru care au fost depuse cereri de solicitare a ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine și a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte și de carne de vită și producătorii de lapte și de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014.

În cadrul controlului la fața locului echipele de control APIA verifică următoarele elemente:

● existența efectivă a animalelor în exploatație, inclusiv a celor care nu fac obiectul cererii depuse; 

● respectarea pentru animalele găsite la fața locului, a celor 4 elemente ale sistemului de identificare (crotalii aplicate, pașapoarte în original, înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor — conform extrasului din ziua/preziua controlului, registrul individual al exploatației, completat la zi);

● existența documentelor justificative a altor evenimente (pierdere crotalii, forță majoră, circumstanțe naturale);

● existența documentelor justificative pentru ieșirea din exploatație, după caz.

Crescătorii de animale au obligația de a menține în exploatație animalele pentru care s-a solicitat ajutorul specific, chiar dacă au fost controlați, astfel: 

● ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine – 90 de zile de la data limită a depunerii cererii (20 iunie 2014) respectiv 18.09.2014 inclusiv;

● ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte și de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate – 100 de zile de la data limită a depunerii cererii (20 iunie 2014) respectiv 28.09.2014 inclusiv;

● ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate – 6 luni de la data limită a depunerii cererii (20 iunie 2014) respectiv 21.12.2014 inclusiv.

Animalele găsite la control fără numere de identificare (crotalii), incorect identificate și cele care nu sunt găsite, în urma controlului administrativ, în exploatație la datele obligatorii de retenție mai sus specificate vor fi considerate animale nedeterminate, care generează penalități sau excluderi de la plată, după caz.

În cazul în care solicitantul refuză sau restricționează accesul în exploatație a re­pre­zentanților APIA, pentru efectuarea controlului la fața locului, cererea prin care s-a solicitat primă pe cap de animal devine neeligibilă.

Termenul limită până la care echipele APIA pot efectua controlul la fața locului, în exploatațiile de ovine și caprine este de 28 septembrie 2014, iar pentru controlul la faţa locului, în exploataţiile de bovine, termenul limită este până la data de 21 decembrie 2014.