În cadrul şedinţei Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Persoanele Vârstnice al judeţului Ilfov, desfășurată la sediul Prefecturii, au fost făcute publice rezultatele controalelor efectuate în perioada 1.01.2013 – 27.05.2013, la căminele de bătrâni din judeţ, de către Direcţia de Sănătate Publică Ilfov.

Pe raza judeţului Ilfov funcţionează 27 de cămine pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, 3 dintre acestea fiind sub tutela Consiliului Judeţean Ilfov, iar celelalte 24 fiind în sistem privat.

Cele 17 controale efectuate în perioada menţionată au urmărit condiţiile igienico-sanitare generale, respectarea circuitelor funcţionale, modul în care se asigură asistenţa medicală vârstnicilor şi asigurarea medicamentelor necesare, mo­dul de colectare, depozitare temporară şi eliminarea finală a deşeurilor medicale cu potenţial periculos, respectarea normativului privind personalul medico-sanitar şi auxiliar necesar, asigurarea unui meniu corespunzător caloric şi nutritiv adaptat vârstei şi problemelor medicale asociate, păstrarea probelor alimentare timp de 48 de ore din momentul servirii, asigurarea cu materiale sanitare, de curăţenie şi dezinfectante, respectarea cubajului în dormitoare (minimum 7 mp/persoană), asigurarea apei reci şi a celei calde şi verificarea potabilităţii sursei de apă, în unităţile care au sursă proprie, verificarea controlului medical periodic al personalului angajat (medicina muncii) şi a efectuării ­cursurilor de noţiuni fundamentale de igienă.

În urma controalelor efectuate s-au constatat că, la Centrul de Îngrijiri şi Asistenţă Ciolpani: unitatea se află în proces de reabilitare şi extindere, iar până la finalizarea lucrărilor, rezidenţii centrului sunt mutaţi la Căminul de Bătrâni Periş. La Centrul Medico-social pentru Bolnavi Cronici Domneşti: nu se respectă cubajul de minim 7mp/persoană, în dormitoare, spaţiile de cazare, holurile de acces şi celelalte anexe (bloc alimentar, grupuri sanitare), necesită lucrări de igienizare şi reparaţii; nu se asigură spaţii de depozitare pentru materialele şi ustensilele de curăţenie utilizate. La Asociaţia Alexa – Căminul de bătrâni din Tunari, starea igienico-sanitară este necorespunzătoare, nu se respectă normativul privind personalul medico-sanitar şi auxiliar, nu dispune de spaţiu pentru depozitarea temporară a deşeurilor medicale periculoase, nu se păstrează probe alimentare. Aici, s-a aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 2.000 lei şi s-a suspendat temporar activitatea, până la remedierea deficienţelor constatate. În celelalte unităţi controlate nu s-au constatat deficienţe igienico-sanitare majore, principalele probleme identificate fiind lipsa parţială a circuitelor funcţionale, acestea funcţionând în spatii care nu au fost proiectate cu destinaţia de cămin de bătrâni.