Fondul Naţional de Garantare a Creditelor  (FNGC) pentru IMM-uri a semnat Convenţia de garantare cu Banca Comercială Carpatica. Aceasta permite beneficiarilor APIA, Campania SAPS – 2014, să acceseze credite cu garanţia Fondului.

Potrivit unui comunicat al FNGCIMM, fondul a semnat Convenţia privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii SAPS – Campania 2014 şi cu CEC Bank, în scurt timp urmând să se alăture campaniei şi alte bănci partenere. „Garanţia FNGCIMM poate acoperi până la 80% din valoarea creditului, fără a depăşi 2,5 milioane de euro/ beneficiar şi se acordă pentru finanţarea capitalului de lucru necesar desfăşurării activităţilor curente de către beneficiarii prevăzuţi la art.6 din OUG 125/ 2006, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea 139/ 2007, cu respectarea criteriilor stabilite la art.7 din actul menţionat mai sus – Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS)”, se precizează în comunicat.

Pentru garanţia acor­dată se plăteşte, anual, un singur comision de garantare, calculat pe baza ratingului atribuit de instituţia finanţatoare, precizează Fondul. Pentru a obţine garanţia, beneficiarul trebuie să depună la banca finanţatoare documentaţia de credit. Această documentaţie va fi analizată de către bancă şi, după stabilirea eligibilităţii, aceasta va solicita Fondului emiterea unei garanţii. Ulterior, FNGCIMM analizează solicitarea, acordă garanţia şi, în baza acesteia, banca semnează contractul de credit cu beneficiarul. Totodată, pentru a beneficia de garanţie, producătorii agricoli eligibili trebuie să se încadreze în categoria IMM-uri, putând fi organizaţi ca persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale. 

De asemenea, producătorii trebuie să respecte criteriile de eligibilitate ale finanţatorilor, să deţină adeverinţele emise de APIA, să nu se afle în dificultate financiară, în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene şi să nu beneficieze de garanţii de la alte Fonduri de garantare pentru aceeaşi finanţare, precizează comunicatul citat.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Agriculturii nr. 703/ 23.07.2013, banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului să nu depășească RON – ROBOR 6M + maxim 4% (APIA) și RON – ROBOR 6M + maxim 4,5% (AFIR), iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.