Bisericile din toate colţurile ţării sunt îmbrăcate în straie de sărbătoare. După un post scurt, mâine, pe 29 iunie, preoţii care slujesc în lăcaşele de cult ortodoxe ofici-ază slujbe speciale de pomenire a Sfinţilor Petru şi Pavel. Dis-de-dimineaţă, enoriaşii vin în casa Domnului pentru rugăciune, ascultă şi iau parte cu bucurie şi evlavie la cântările preoţilor.

Cine a fost Apostolul Petru?

Sfântul Petru a fost fratele Apostolului Andrei, cel întâi chemat. El s-a născut în Bethsaida, un oraş mic, situat în apropierea Lacului Tiberiadei din Galileea şi a fost pescar. Cu toate că el a fost cel care a fluctuat între credinţa în Hristos şi deznădejde, între afirmare şi negare, iubire şi lepădare de Dumnezeu, Petru a fost evidenţiat de Mântuitorul nostru pentru puterea cu care a afirmat că l-a descoperit pe Mesia. Sfântul Petru s-a numărat printre primii ucenici care au venit la mormântul lui Hristos după ce femeile au anunţat învierea Sa. Tot el a fost cel care şi-a exercitat rolul de conducător al apostolilor după ce Mântuitorul s-a înălţat la ceruri. Despre Petru se ştie că s-a numărat printre apostolii care au săvârşit primele minuni în numele lui Iisus Hristos. El l-a primit în biserică pe Cornetius, lucru interpretat ca un prim gest de deschidere a învăţăturii creştine către popoare. În tradiţia populară se spune că Sfântul Petru a fost atât de credincios, harnic şi bun sfetnic încât, atunci când Dumnezeu l-a suit l-a cer i-a încredinţat porţile şi cheile Raiului. Se crede că, fiind cel mai mare peste cămările cereşti, el împarte hrana animalelor din sălbăticei şi fierbe grindina pentru a o mărunţi şi a fi mai puţin periculoasă în momentul în care o aruncă pe pământ.      

Cine a fost Apostolul Pavel? 

Sfântul Pavel, supranumit şi “Apostolul Neamurilor” a venit pe lume într-o familie de evrei din Tarsul Ciliciei. La naştere a primit numele de Saul, a fost crescut şi educat în tradiţie fariseică, la Ierusalim. Creşte văzând în credinţa creştină un duşman de moarte şi devine la maturitate, persecutor al creştinilor. Viaţa lui se schimbă radical în momentul în care, mergând spre Damasc să-i aresteze pe creştinii de acolo şi să-i judece, Mântuitorul i se arată învăluit de o lumină puternică, strălucitoare, atenţio­nându-l că acei oameni pe care vrea să-i judece nu sunt simpli creştini, ci El însuşi. Identificându-l pe Hristos, se alătură creştinilor este botezat de Anania, epis-copul Damascului sub numele de Pavel. 

De ce se celebrează ambii sfinţi odată… 

Deşi nu a existat niciun grad de rudenie între Sfinţii Petru şi Pavel, creştinii îi sărbătoresc pe amândoi în aceeaşi zi, pentru că au murit împreună. Cei doi au fost martirizaţi în timpul împăratului roman Nero. Ei au sfârşit prin a fi decapitaţi pe 29 iunie, în anul 67, în timpul prigoanei creştine declanşate de acest împărat roman pă-gân. 

Și mai ales… de ce apar apar îmbrăţișaţi în icoane  

Ei bine, pentru că Sfântul Petru a fost cel mai vârstnic apostol, iar îmbrăţişarea denotă un oarecare respect din partea cel mai mici. Iar Pavel, care a fost cel mai nou apostol s-a dovedit a fi cel mai aprins de râvnă pentru Hristos. 

Bisericile care poartă hramul sfinţilor  

Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel din Cernica – Judeţul Ilfov  

Biserica Parohiei Chiaj­na – comuna Chiajna, Judeţul Ilfov 

Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel din Bucureşti – Sector 1, Intersecţia străzilor Nae Caranfil cu Pipera – zona Herăstrău 

Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel din Bucureşti – Sector 3, Strada Râmnicu Sărat Nr. 7  

Biserica Sf. Apostoli Petru şi PAvel din Bucureşti – Sector 5, Strada Sfinţii Apostoli Nr. 33A 

Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel din Sibiu  – Strada Re­cons­truc­ţiei Nr. 7 

Catedrala Sf. Petru şi Pavel din Constanţa – Strada Arhiepiscopiei 

Biserica Sf. Petru şi Pavel din Braşov – Strada Aurel Vlaicu Nr. 34.